Geen giscorrectie meer bij meerkeuzevragen

Vanaf het academiejaar 2014-2015 wordt aan UGent geen giscorrectie meer toegepast in de meerkeuze-examens, ook niet meer bij examens die slechts gedeeltelijk uit meerkeuzevragen bestaan.

Giscorrectie wordt vervangen door hogere cesuur of ‘standard setting’. Daarnaast kan er nog steeds gewerkt worden zonder correctie voor gokken.

In beide gevallen levert een goed antwoord altijd een positieve score op. Een fout antwoord wordt niet meer afgestraft met een negatieve score. Zowel een fout antwoord als een open gelaten vraag leveren 0 punten op.

Essentieel voor jou als student is dat je je tijdens het examen niet meer bij elke examenvraag hoeft af te vragen of je die nu best beantwoordt dan wel beter openlaat. Je hebt er dus alle baat bij om alle vragen van het meerkeuze-examen in te vullen.

Onder hogere cesuur gebeurt achteraf wel nog een verrekening van de cijfers waardoor je meer dan de helft van de vragen goed moet hebben om te slagen voor dat examen of dat examenonderdeel.

Contact

Voor verdere vragen, contacteer het monitoraat van je faculteit.