Deliberatie

Slagen

Indien je voor alle opleidingsonderdelen van je deliberatiepakket (via diplomadoelcontract) bent geslaagd, d.w.z. voor alle vakken minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen, ben je geslaagd voor dat deliberatiepakket.

Indien je voor alle opleidingsonderdelen een creditbewijs hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen en/of geslaagd bent voor alle deliberatiepakketten van die opleiding (via diplomadoelcontract), dan ben je geslaagd voor de opleiding.

Opgelet: je moet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot de opleiding, zo niet ben je 'onontvankelijk', waardoor je niet kàn slagen én je moet ingeschreven zijn voor de betrokken opleiding via een diplomadoelcontract.

Tolerantieregels ('deliberatieregels')

1ste deliberatiepakket van een bacheloropleiding (artikel 67)

Je bent ook geslaagd voor het 1ste deliberatiepakket van een bacheloropleiding ('1ste jaar'), indien je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je 1ste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen van het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding.
 • Het tekort om te slagen voor 1 of 2 opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 1% van het gewogen totaal van het deliberatiepakket - zonder de vrijstellingen - waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.
  Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
 • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen minstens 8/20.
 • Je hebt voor maximaal 2 opleidingsonderdelen minder dan 10/20.
 • Je hebt een totaal van minimaal 50%.

Opleiding (artikel 71)

Je bent ook geslaagd voor een opleiding, indien je ingeschreven bent voor een afstudeerjaar van een bachelor, schakel- of voorbereidingsprogramma, master na bachelor, master na master of specifieke lerarenopleiding en je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt alle nog resterende opleidingsonderdelen om te kunnen slagen voor de betreffende opleiding in je curriculum opgenomen.
 • Het tekort om te slagen voor 1 of 2 opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd.
  Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
 • Je hebt voor alle opleidingsonderdelen minimaal 8/20 behaald.
 • Je hebt voor maximaal 2 opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.
 • Je hebt voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
 • De tolerantie geldt niet voor de bachelorproef, de masterproef en de verplichte stages.

Contact

Facultaire studentenadministratie

Gerelateerde inhoud