Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht tijdens de examens?

Onmiddellijk melden

Indien je geen examen kan afleggen door ziekte of overmacht, moet je dit onmiddellijk melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Geldig ziektebriefje

Een medisch attest is enkel geldig als het door een arts is uitgeschreven op de dag van ziekte of ongeval en je het binnen de 3 werkdagen aan de FSA bezorgt.

Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (dixit-attest) of een attest dat na het begin van je ziekte of ongeval geschreven werd (post factumattest) is niet geldig.

Een medisch attest over het beoefenen van sportactiviteiten moet in detail vermelden welke bewegingen je niet mag doen.

Meer info

Onderwijs- en examenreglement

Contact

Facultaire studentenadministratie