Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht tijdens de examens?

Zo vlug mogelijk melden

Elke afwezigheid moet je zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Indien je meent een gegronde reden voor je afwezigheid te hebben, moet je daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken bezorgen aan het examensecretariaat.

Geldig ziektebriefje

Ben je ziek of heb je een ongeval gehad, dan moet je een medisch attest indienen van een arts die verklaart dat hij/zij jou ten laatste op de dag van het gemiste examen effectief heeft onderzocht en de ziekte of de gevolgen van het ongeval zelf heeft vastgesteld.

Een attest dat enkel jouw verklaring vermeldt (dixit-attest) of een attest dat na het begin van je ziekte of ongeval geschreven werd (post factumattest) is niet geldig.

Een medisch attest over het beoefenen van sportactiviteiten moet in detail vermelden welke bewegingen je niet mag doen.

Meer info

Onderwijs- en examenreglement

Contact

Facultaire studentenadministratie