Programma

Inhoud modules

Lopende programma's (2019-2021 / 2020-2022)

Programmacoördinator a.i.

Janne Schreurs

Opzet en werklast

In de Quetelet colleges volg je, naast je reguliere bachelorprogramma, 4 modules gespreid over de 4 semesters van je 2de en 3de bachelorjaar.

Elke module duurt, net als elk semester van je reguliere opleiding, 12 weken.

Wekelijkse colleges

Elke module bestaat uit 10 colleges van elk 2 uur waarin iedere week een nieuw thema wordt behandeld.

Eminente specialisten reiken je niet alleen nieuwe kennis en inzichten aan; je krijgt ook de kans om met hen in discussie te treden.

Dat vergt voorbereidingswerk. In de regel stelt elke spreker op voorhand achtergrondlectuur ter beschikking die je grondig doorneemt.

Na afloop van de lezing debatteer je met je medestudenten en de spreker over de besproken thema’s.

Zo word je telkens opnieuw actief uitgedaagd om je intellectuele grenzen te verleggen.

Extra activiteiten

Naast de 10 colleges wordt elk semester ook een extra activiteit georganiseerd:

  • Module 1: een daguitstap
  • Modules 2 en 3: tweemaal een tweedaagse uitwisseling met honoursstudenten van de Universiteit Utrecht 
  • Module 4: een workshop presentatietechnieken

Papers en presentatie

In de loop van het programma schrijf je 3 papers (module 1 tot 3) en geef je 1 groepspresentatie (module 4).

Op alle opdrachten krijg je individuele feedback van de programmaleiding.

De opdrachten zijn geen onderzoekstaken die uitgebreid bijkomend leeswerk vragen, maar peilen in de eerste plaats naar jouw kritische, onderbouwde visie over de onderwerpen die tijdens de colleges aan bod zijn gekomen.

Wanneer en Waar

Dinsdag van 19u tot 21u

Campus Aula (Universiteitstraat 4, 9000 Gent)

Na afloop van elk college wordt nagekaart bij een drankje en een hapje.

Slagen

Om te slagen voor het honoursprogramma moet je actief deelnemen aan alle activiteiten (colleges, uitstappen, workshop) en alle opdrachten (wekelijkse lectuur, 3 papers, 1 groepspresentatie) afwerken.

Erasmus

De Quetelet colleges kunnen worden gecombineerd met 1 semester in het buitenland.

Erasmusstudenten krijgen voor de module die ze missen een vervangtaak in de vorm van een presentatie over een thema gerelateerd aan hun Erasmusbestemming.

Een volledig jaar in het buitenland kan je niet met het honoursprogramma combineren.

Gerelateerde inhoud