Programma Quetelet colleges

Inhoud modules

Lopende programma's (2019-2021 / 2020-2022)

Programmacoördinator a.i.

Samuel Galle

Opzet

In de Quetelet colleges volg je, naast je reguliere bachelorprogramma, 4 modules gespreid over de 4 semesters van je 2de en 3de bachelorjaar.

Elke module duurt, net als elk semester van je reguliere opleiding, 12 weken.

Wekelijkse colleges

Elke module bestaat uit 10 of 11 colleges van elk 2 uur waarin iedere week een nieuw thema wordt behandeld.

Eminente specialisten reiken je niet alleen nieuwe kennis en inzichten aan. Je krijgt ook de kans om met hen in discussie te treden tijdens de tweede helft van elk college, waarin er ruimte is voor dialoog en debat.

Dat vergt voorbereidingswerk. In de regel stelt elke spreker op voorhand achtergrondlectuur ter beschikking. Die neem je grondig door vóór je naar het college komt.

Na afloop van de lezing debatteer je met je medestudenten en de spreker over de besproken thema’s. Op basis van de opgegeven lectuur bereiden enkele studenten wekelijks de dialoog- en debatmomenten voor.

Zo word je telkens opnieuw actief uitgedaagd om je intellectuele grenzen te verleggen.

Extra activiteiten

Naast de 10 colleges wordt elk semester ook een extra activiteit georganiseerd:

  • Module 1: een daguitstap (op zaterdag).
  • Module 2: een workshop opinieschrijven.
  • Modules 2 en 3: tweemaal een tweedaagse uitwisseling met honoursstudenten van de Universiteit Utrecht.
  • Module 4: twee workshops, één over hoe een goede PowerPoint-presentatie te maken en een andere over presentatietechnieken.

Wanneer deze activiteiten precies doorgaan, wordt in het begin van het semester aangekondigd. Ook deze activiteiten maken integraal deel uit van het programma.

Papers en presentatie

In de loop van het programma schrijf je 3 papers (module 1 tot 3) en geef je 1 groepspresentatie (module 4).

Op alle opdrachten krijg je individuele feedback van de programmaleiding.

De opdrachten zijn geen onderzoekstaken die uitgebreid bijkomend leeswerk vragen, maar peilen in de eerste plaats naar jouw kritische, onderbouwde visie over de onderwerpen die tijdens de colleges aan bod zijn gekomen.

Werklast 

Deelname aan Quetelet colleges vergt een extra inzet:

  • Je engageert je om wekelijks aanwezig te zijn. Per semester kan je maximaal 1x afwezig zijn, tenzij in geval van ziekte bevestigd door een doktersattest of een academisch gerelateerde en verplichte activiteit van je opleiding.
  • Wekelijks neem je de voorbereidende lectuur grondig door.
  • 1 of 2x per semester bereid je het dialoogmoment voor dat op de lezing volgt.
  • De 3 eerste semesters schrijf je een academische paper of opiniestuk en het laatste semester bereid je een groepspresentatie voor.

Punten krijgen jullie niet en er zijn geen examens. Wel krijg je individuele en constructieve feedback op de teksten en persoonlijke begeleiding die je in staat moet stellen te oefenen en te vorderen in het academisch schrijven.
We organiseren ook workshops om schrijf - en presenteervaardigheden te verbeteren.

Wanneer en Waar

Dinsdag van 19u tot 21u

Campus Aula (Universiteitstraat 4, 9000 Gent)

Na afloop van elk college wordt nagekaart met een stukje pizza in de hand.

Slagen

Om te slagen voor het honoursprogramma moet je actief deelnemen aan alle activiteiten (colleges, uitstappen, workshop) en alle opdrachten (wekelijkse lectuur, 3 papers, 1 groepspresentatie) afwerken.

Erasmus

De Quetelet colleges kunnen worden gecombineerd met 1 semester in het buitenland.

Erasmusstudenten krijgen voor de module die ze missen een vervangtaak in de vorm van een presentatie over een thema gerelateerd aan hun Erasmusbestemming.

Een volledig jaar in het buitenland kan je niet met het honoursprogramma combineren.

Gerelateerde inhoud