Selectieprocedure

Jaarlijks worden 50 eerstejaarsstudenten uit alle opleidingen geselecteerd om aan de Quetelet colleges deel te nemen.

Kandideren

Elke eerstejaarsstudent van de UGent die zich

  1. Voor het eerst heeft ingeschreven aan een universiteit en
  2. Een volledig eerste studiepakket van 60 studiepunten opneemt

kan zich kandidaat stellen.

In uitzonderlijke gevallen (bv. bij verandering van studierichting) kan de programmadirectie een uitzondering op deze voorwaarden toestaan.

Selectie in 2 stappen

De selectie gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht

Stuur uiterlijk op zondag 16 augustus 2020 een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij de uitgelezen kandidaat bent voor de Quetelet Colleges. Dit kan uitsluitend online op de pagina 'Stel je Kandidaat'.

Daarnaast neem je ook deel aan een korte schrijfopdracht via computer.
Het thema wordt op de dag zelf om 9u meegedeeld aan al degenen die zich via deze website ingeschreven hebben voor één van beide data: ofwel dinsdag 28 juli ofwel dinsdag 18 augustus 2020, telkens van 9u tot 11u.
Om 11 uur ten laatste mail je je tekst aan

Op basis van studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht wordt een eerste selectie gemaakt.

Geselecteerde studenten worden per e-mail verwittigd op maandag 31 augustus 2020.

Stap 2: debat

De geselecteerde studenten ontvangen op 31 augustus 2020 een uitnodiging voor de 2de, mondelinge, selectieronde: het debat.

In deze selectieronde debatteer je on campus met een kleine groep medekandidaten - met inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen (m.b.t. Covid-19) - over een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

De debatten zullen plaatsvinden op maandag 7 en vrijdag 18 september 2020, in de voor- en namiddag. Je moet slechts op 1 van beide data aanwezig zijn.

Blokkeer deze data nu reeds in je agenda.

Na de debatten worden 50 studenten geselecteerd voor het honoursprogramma 2020-2022.