Selectieprocedure

Selectie in 2 stappen

De selectie gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht

Stuur uiterlijk op zondag 15 augustus 2021 een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij de uitgelezen kandidaat bent voor de Quetelet Colleges. Dit kan uitsluitend online op de pagina 'Stel je Kandidaat'.

Daarnaast neem je ook deel aan een online schrijfopdracht rond een thema dat net voor de opdracht wordt vrijgegeven.

Dit kan op dinsdag 27 juli of dinsdag 17 augustus 2021, telkens van 9u tot 11u. Hierover ontvangen jullie een dag op voorhand de nodige praktische informatie.

Op basis van studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht wordt een eerste selectie gemaakt.

Geselecteerde studenten worden per e-mail verwittigd op maandag 30 augustus 2021.

Stap 2: debat

De geselecteerde studenten ontvangen op 30 augustus 2021 een uitnodiging voor de 2de, mondelinge, selectieronde: het debat.

In deze selectieronde debatteer je met een kleine groep medekandidaten over een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

De debatten zullen plaatsvinden op vrijdag 17 en maandag 20 september 2021, in de voor- en namiddag. Eén van beide data wordt je toegewezen en moet je on campus aanwezig zijn.

Blokkeer beide data nu reeds in je agenda.

Kort na de debatten worden 50 studenten geselecteerd voor het honoursprogramma 2021-2023 en op de hoogte gebracht per mail.