Selectieprocedure

Selectie in 2 stappen

De selectie gebeurt in 2 stappen:

Stap 1: studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht

Stuur uiterlijk op zondag 15 augustus 2021 een motivatiebrief waarin je uitlegt waarom jij de uitgelezen kandidaat bent voor de Quetelet Colleges. Dit kan uitsluitend online op de pagina 'Stel je Kandidaat'.

Daarnaast neem je ook deel aan een korte schrijfopdracht in de lokalen van de universiteit rond een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

Dit kan op dinsdag 27 juli of dinsdag 17 augustus 2021, telkens van 9u tot 12u.

Op basis van studieresultaten, motivatiebrief en schrijfopdracht wordt een eerste selectie gemaakt.

Geselecteerde studenten worden per e-mail verwittigd op maandag 30 augustus 2021.

Stap 2: debat

De geselecteerde studenten ontvangen op 30 augustus 2021 een uitnodiging voor de 2de, mondelinge, selectieronde: het debat.

In deze selectieronde debatteer je met een kleine groep medekandidaten over een thema dat ter plaatse opgegeven wordt.

De debatten zullen plaatsvinden op vrijdag 17 en maandag 20 september 2021, in de voor- en namiddag. Je moet slechts op 1 van beide data aanwezig zijn.

Blokkeer deze data nu reeds in je agenda.

Na de debatten worden 50 studenten geselecteerd voor het honoursprogramma 2021-2023.