Academische kalender 2017-2018

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2017-2018 (iCal)

Overzicht

Eerste semester

 • maandag 25-09-2017: start academiejaar 2017-2018
 • maandag 09-10-2017: plechtige opening
 • maandag 25-09-2017 t.e.m. zaterdag 16-12-2017: 12 weken onderwijsactiviteiten eerste semester
 • maandag 18-12-2017 t.e.m. zaterdag 23-12-2017: 1 week inhaalactiviteiten
 • kerstreces: maandag 25/12/2017 t/m zaterdag 06/01/2018
 • maandag 08-01-2018 t.e.m. zaterdag 03-02-2018: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 17/02/2018 en feedback eerstesemesterexamenperiode)
 • intersemestriële vakantie: maandag 05/02/2018 t/m zaterdag 10/02/2018

Tweede semester

 • maandag 12-02-2018 t.e.m. zaterdag 31-03-2018: 7 weken onderwijsactiviteiten tweede semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 23/02/2018)
 • paasreces: maandag 02/04/2018 t/m zaterdag 14/04/2018
 • maandag 16-04-2018 t.e.m. zaterdag 19-05-2018: 5 weken onderwijsactiviteiten tweede semester
 • maandag 21-05-2018 t.e.m. zaterdag 26-05-2018: 1 week inhaalactiviteiten
 • maandag 28-05-2018 t.e.m. zaterdag 07-07-2018: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 05/07/2018 en voor SLO t/m vr 06/07/2018 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • zomerreces: maandag 09/07/2018 t/m zaterdag 18/08/2018

Tweedekansexamenperiode

 • maandag 20-08-2018 t.e.m. zaterdag 15-09-2018: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • maandag 17-09-2018 t.e.m. zaterdag 22-09-2018: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Sluitingsdagen

 • woensdag 1 november 2017 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • donderdag 2 november 2017 en vrijdag 3 november 2017 (Allerzielen, decretale feestdag en brugdag)
 • zaterdag 11 november 2017 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
 • woensdag 15 november 2017 (Koningsdag, decretale feestdag)
 • maandag 25 december 2017 (Kerstdag) t/m maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar) (wettelijke feestdagen en vast opgelegde verlofdagen)
 • vrijdag 23 maart 2018 (Dies Natalis)
 • maandag 2 april 2018 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • maandag 30 april 2018 (vast opgelegde verlofdag)
 • dinsdag 1 mei 2018 (Feest van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • donderdag 10 mei 2018 (O.L.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • vrijdag 11 mei 2018 (vast opgelegde verlofdag)
 • maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • woensdag 11 juli 2018 (Feest Vlaamse Gemeenschap, decretale feestdag)
 • maandag 16 juli 2018 t/m zaterdag 21 juli 2018 (werkdagen Gentse Feesten, vast opgelegde verlofdagen en Nationale feestdag, wettelijke feestdag)
 • woensdag 15 augustus 2018 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)

Inhaalweek

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • toelatingsprocedures
 • onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • stages en klinieken (ook op sluitingsdagen)
 • onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Download in pdf

Academische kalender 2017-2018

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's