Academische kalender 2018-2019

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2018-2019 (iCal) (update 05/06/2018)

Overzicht

Eerste semester

 • Vrijdag 21-09-2018: plechtige opening academiejaar 2018-2019
 • Maandag 24-09-2018: start academiejaar 2018-2019
 • Maandag 24-09-2018 t.e.m. zaterdag 15-12-2018: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 17-12-2018 t.e.m. zaterdag 22-12-2018: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 24/12/2018 t/m zaterdag 05/01/2019
 • Maandag 07-01-2019 t.e.m. zaterdag 02-02-2019: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 16/02/2019 en feedback eerstesemesterexamenperiode)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 04/02/2019 t/m zaterdag 09/02/2019

Tweede semester

 • Maandag 11-02-2019 t.e.m. zaterdag 06-04-2019: 8 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 22/02/2019)
 • Paasreces: maandag 08/04/2019 t/m maandag 22/04/2019
 • Dinsdag 23-04-2019 t.e.m. zaterdag 18-05-2019: 4 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 20-05-2019: 1 dag inhaalactiviteiten
 • Dinsdag 21-05-2019 t.e.m. donderdag 23-05-2019: voorbereiding op de examens
 • Vrijdag 24-05-2019 t.e.m. zaterdag 06-07-2019: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t.e.m. donderdag 04-07-2019 en voor de SLO t.e.m. vrijdag 05-07-2019 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 08/07/2019 t/m zaterdag 17/08/2019

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 19-08-2019 t.e.m. zaterdag 14-09-2019: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • Maandag 16-09-2019 t.e.m. zaterdag 21-09-2019: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Sluitingsdagen

 • Donderdag 1 november 2018 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 2 november 2018 (Allerzielen, decretale feestdag)
 • Donderdag 15 november 2018 en vrijdag 16 november 2018 (Koningsdag, decretale feestdag en brugdag)
 • Maandag 24 december 2018 (brugdag) t/m dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaar) (wettelijke feestdagen en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 22 maart 2019 (Dies Natalis)
 • Maandag 22 april 2019 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Woensdag 1 mei 2019 (Feest van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 30 mei 2019 (O.L.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
 • Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 11 juli 2019 (Feest Vlaamse Gemeenschap, decretale feestdag) en vrijdag 12 juli 2019 (brugdag)
 • Maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 26 juli 2019 (werkdagen Gentse Feesten; vast opgelegde verlofdagen onder voorbehoud van goedkeuring POC)
 • Donderdag 15 augustus 2019 (Maria-Tenhemelopneming, wettelijke feestdag) en vrijdag 16 augustus 2019 (brugdag)

Inhaalactiviteiten

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • Evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • Toelatingsprocedures
 • Onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • Stages en klinieken (ook op sluitingsdagen)
 • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Download in pdf

Academische kalender 2018-2019

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's