Academische kalender 2018-2019

Indeling van het academiejaar

Het academiejaar bestaat uit 2 semesters:

 • Een deel van de opleidingsonderdelen is afgewerkt eind december (1e semester), gevolgd door een examenperiode 1e semester in januari.
 • Half februari begint het 2e semester, gevolgd door de examenperiode 2e semester in juni.

Sommige opleidingsonderdelen lopen over de 2 semesters heen (jaarvakken). De examens hierover worden afgenomen in juni.

Herkansen (herexamens) kan je in de tweedekansexamenperiode in september.

De week inhaalactiviteiten dient voor lessen die niet zijn doorgegaan, herhalingslessen of extra oefeningen.

Onderwijs- en examenperiodes

 • Vrijdag 21-09-2018: plechtige opening academiejaar 2018-2019
 • Maandag 24-09-2018: start academiejaar 2018-2019
 • Maandag 24-09-2018 t.e.m. Zaterdag 15-12-2018: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 17-12-2018 t.e.m. Zaterdag 22-12-2018: 1 week inhaalactiviteiten
 • (Kerstreces: Maandag 24/12/2018 t/m Zaterdag 05/01/2019)
 • Maandag 07-01-2019 t.e.m. Zaterdag 02-02-2019: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m za 16/02/2019 en feedback eerstesemesterexamenperiode)
 • (Intersemestriële vakantie: Maandag 04/02/2019 t/m Zaterdag 09/02/2019)
 • Maandag 11-02-2019 t.e.m. Zaterdag 06-04-2019: 8 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 22/02/2019)
 • (Paasreces: Maandag 08/04/2019 t/m Maandag 22/04/2019)
 • Dinsdag 23-04-2019 t.e.m. Zaterdag 18-05-2019: 4 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 20-05-2019 t.e.m. Zaterdag 25-05-2019: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 27-05-2019 t.e.m. Zaterdag 06-07-2019: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • (Zomerreces: Maandag 08/07/2019 t/m Zaterdag 17/08/2019)
 • Maandag 19-08-2019 t.e.m. Zaterdag 14-09-2019: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • Maandag 16-09-2019 t.e.m. Zaterdag 21-09-2019: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 23-09-2019: start academiejaar 2019-2020

Vakanties en sluitingsdagen

Vakanties

 • Kerstreces: Maandag 24/12/2018 t/m Zaterdag 05/01/2019
 • Intersemestriële vakantie: Maandag 04/02/2019 t/m Zaterdag 09/02/2019
 • Paasreces: Maandag 08/04/2019 t/m Maandag 22/04/2019
 • Zomerreces: Maandag 08/07/2019 t/m Zaterdag 17/08/2019

Sluitingsdagen

 • Donderdag 1 november 2018 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 2 november 2018 (Allerzielen, decretale feestdag)
 • Donderdag 15 november 2018 en Vrijdag 16 november 2018 (Koningsdag, decretale feestdag en brugdag)
 • Maandag 24 december 2018 (brugdag) t/m Dinsdag 1 januari 2019 (Nieuwjaar) (wettelijke feestdagen en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 22 maart 2019 (Dies Natalis)
 • Maandag 22 april 2019 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Woensdag 1 mei 2019 (Feest van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 30 mei 2019 (O.L.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag) en Vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
 • Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 11 juli 2019 (Feest Vlaamse Gemeenschap, decretale feestdag)
 • Maandag 22 juli 2019 t/m Vrijdag 26 juli 2019 (werkdagen Gentse Feesten; vast opgelegde verlofdagen onder voorbehoud van goedkeuring POC)
 • Donderdag 15 augustus 2019 (Maria-Tenhemelopneming, wettelijke feestdag) en Vrijdag 16 augustus 2019 (brugdag onder voorbehoud van goedkeuring POC)
 • (Eventueel bijkomende vast opgelegde verlofdagen, te bepalen door het POC; meer info)

Details en uitzonderingen

Voor meer details en uitzonderingen zie artikel 2 van het Onderwijs- en Examenreglement

Download

Academische kalender 2018-2019

Academische kalender 2018-2019 (iCal)

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's