Academische kalender 2019-2020

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2019-2020 (iCal)

Overzicht

Eerste semester

 • Vrijdag 20-09-2019: plechtige opening academiejaar 2019-2020
 • Maandag 23-09-2019: start academiejaar 2019-2020
 • Maandag 23-09-2019 t.e.m. zaterdag 14-12-2019: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 16-12-2019 t.e.m. zaterdag 21-12-2019: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 23/12/2019 t/m zaterdag 04/01/2020
 • Maandag 06-01-2020 t.e.m. zaterdag 01-02-2020: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 15/02/2020 en feedback eerstesemesterexamenperiode)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 03/02/2020 t/m zaterdag 08/02/2020

Tweede semester

 • Maandag 10-02-2020 t.e.m. zaterdag 04-04-2020: 8 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 21/02/2020)
 • Paasreces: maandag 06/04/2020 t/m zaterdag 18/04/2020
 • Maandag 20-04-2020 t.e.m. zaterdag 16-05-2020: 4 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 18-05-2020 t.e.m. zaterdag 23-05-2020: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 25-05-2020 t.e.m. zaterdag 04-07-2020: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 2/7/2020 en voor de SLO t/m vr 3/7/2020 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 06/07/2020 t/m zaterdag 15/08/2020

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 17-08-2020 t.e.m. zaterdag 12-09-2020: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • Maandag 14-09-2020 t.e.m. zaterdag 19-09-2020: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Sluitingsdagen

 • Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 2 november 2019 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
 • Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 15 november 2019 (Koningsdag, reglementaire feestdag)
 • Woensdag 25 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
 • Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 21 mei 2020 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
 • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 11 juli 2020 (Feest Vlaamse Gemeenschap, decretale feestdag)
 • Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 ((Brugdag voor) Nationale feestdag (wettelijke feestdag)) en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen)
 • Zaterdag 15 augustus 2020 (Maria Tenhemelopneming, wettelijke feestdag)

Inhaalactiviteiten

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • Evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • Toelatingsprocedures
 • Onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
 • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Download in pdf

Academische kalender 2019-2020

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's