Academische kalender 2019-2020

(Update 26 maart 2020) Gegeven de onzekere situatie waarin we momenteel verkeren ten aanzien van de verdere evolutie van de coronacrisis en uitgaande van de nadrukkelijke wens om alle studenten en lesgevers zo snel mogelijk houvast te bieden, is het noodzakelijk om ook de evaluatieactiviteiten aan te passen.
Daartoe wordt de academische kalender 2019-2020 aangepast.

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2019-2020 (iCal)

Overzicht

Eerste semester

 • Vrijdag 20-09-2019: plechtige opening academiejaar 2019-2020
 • Maandag 23-09-2019: start academiejaar 2019-2020
 • Maandag 23-09-2019 t.e.m. zaterdag 14-12-2019: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 16-12-2019 t.e.m. zaterdag 21-12-2019: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 23/12/2019 t/m zaterdag 04/01/2020
 • Maandag 06-01-2020 t.e.m. zaterdag 01-02-2020: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 15/02/2020 en feedback eerstesemesterexamenperiode)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 03/02/2020 t/m zaterdag 08/02/2020

Tweede semester

 • Maandag 10-02-2020 t.e.m. zaterdag 04-04-2020: 8 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m 21/02/2020)
 • Paasreces: maandag 06/04/2020 t/m zaterdag 18/04/2020
 • Maandag 20-04-2020 t.e.m. zaterdag 16-05-2020: 4 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 18-05-2020 t.e.m. zaterdag 23-05-2020: 1 week inhaalactiviteiten
 • Maandag 25-05-2020 t.e.m. zaterdag 04-07-2020: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 2/7/2020 en voor de SLO t/m vr 3/7/2020 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 06/07/2020 t/m zaterdag 15/08/2020

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 17-08-2020 t.e.m. zaterdag 12-09-2020: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties, proclamaties en feedback beide examenperiodes)
 • Maandag 14-09-2020 t.e.m. zaterdag 19-09-2020: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties

Sluitingsdagen

 • Vrijdag 1 november 2019 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 2 november 2019 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
 • Maandag 11 november 2019 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 15 november 2019 (Koningsdag, reglementaire feestdag)
 • Woensdag 25 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 (Kerstdag en Nieuwjaar (wettelijke feestdagen) en vast opgelegde verlofdagen)
 • Vrijdag 20 maart 2020 (Dies Natalis)
 • Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
 • Donderdag 21 mei 2020 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
 • Vrijdag 22 mei 2020 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
 • Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
 • Zaterdag 11 juli 2020 (Feest Vlaamse Gemeenschap, decretale feestdag)
 • Maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 24 juli 2020 ((Brugdag voor) Nationale feestdag (wettelijke feestdag)) en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen)
 • Zaterdag 15 augustus 2020 (Maria Tenhemelopneming, wettelijke feestdag)

Inhaalactiviteiten

Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

 • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
 • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
 • Evaluaties

Uitzonderingen vakanties

Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

 • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
 • Toelatingsprocedures
 • Onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, permanente vormingen, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
 • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
 • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

Uitzonderingen examenperiodes

Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

 • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
 • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
 • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en zomerprogramma’s

Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in de tweedekansexamenperiode.

Download in pdf

Academische kalender 2019-2020

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's