Academische kalender 2022-2023

Rechtstreeks in je agenda

Academische kalender 2022-2023 (iCal) (update 20/01/2022)

Standaard kalender

Eerste semester

 • Vrijdag 23-09-2022: plechtige opening academiejaar 2022-2023
 • Maandag 26-09-2022: start academiejaar 2022-2023
 • Maandag 26-09-2022 t.e.m. zaterdag 17-12-2022: 12 weken onderwijsactiviteiten 1ste semester
 • Maandag 19-12-2022 t.e.m. zaterdag 24-12-2022: 1 week inhaalactiviteiten
 • Kerstreces: maandag 26-12-2022 t/m zaterdag 07-01-2023 (2 weken)
 • Maandag 09-01-2023 t.e.m. zaterdag 04-02-2023: 4 weken eerstesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m zaterdag 18/02/2023)
 • Intersemestriële vakantie: maandag 06-02-2023 t/m zaterdag 11-02-2023 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 13-02-2023 t.e.m. zaterdag 01-04-2023: 7 weken onderwijsactiviteiten 2de semester (met inbegrip van feedback eerstesemesterexamenperiode t/m zaterdag 25/02/2023)
 • Paasreces: maandag 03-04-2023 t/m zaterdag 15-04-2023 (2 weken)
 • Maandag 17-04-2023 t.e.m. zaterdag 20-05-2023: 5 weken onderwijsactiviteiten 2de semester
 • Maandag 22-05-2023 t.e.m. zaterdag 27-05-2023: 1 week inhaalactiviteiten
 • Dinsdag 30-05-2023 t.e.m. zaterdag 08-07-2023: 6 weken tweedesemesterexamenperiode (met inbegrip van voorbereiding op de examens, deliberaties, proclamaties t/m do 06/07/2023 en voor verkorte educatieve master 07/07/2023 en feedback tweedesemesterexamenperiode)
 • Zomerreces: maandag 10-07-2023 t/m zaterdag 19-08-2023 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 21-08-2023 t.e.m. zaterdag 16-09-2023: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 18-09-2023 t.e.m. zaterdag 23-09-2023: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 25-09-2023: start academiejaar 2023-2024

Flexibele invulling

Eerste semester

 • Vrijdag 23-09-2022: plechtige opening academiejaar 2022-2023
 • Maandag 26-09-2022: start academiejaar 2022-2023
 • Maandag 26-09-2022 t.e.m. zaterdag 04/02/2023: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Kerstreces: maandag 26-12-2022 t/m zaterdag 07-01-2023
 • Intersemestriële vakantie: maandag 06-02-2023 t/m zaterdag 11-02-2023 (1 week)

Tweede semester

 • Maandag 13-02-2023 t.e.m. zaterdag 08-07-2023: onderwijsactiviteiten, evaluatieactiviteiten, feedbackmomenten, deliberaties en proclamaties.
 • Paasreces: maandag 03-04-2023 t/m zaterdag 15-04-2023
 • Zomerreces: maandag 10-07-2023 t/m zaterdag 19-08-2023 (6 weken)

Tweedekansexamenperiode

 • Maandag 21-08-2023 t.e.m. zaterdag 16-09-2023: 4 weken tweedekansexamenperiode (met inbegrip van deliberaties en proclamaties)
 • Maandag 18-09-2023 t.e.m. zaterdag 23-09-2023: 1 week feedback alle examenperiodes en heroriëntaties
 • Maandag 25-09-2023: start academiejaar 2023-2024

Sluitingsdagen

  Onderwijsactiviteiten en evaluaties worden geschorst tijdens het kerstreces, de intersemestriële vakantie, het paasreces, het zomerreces, de week van 18/09/2023 t/m 23/09/2023 en ook op volgende sluitingsdagen:

  • Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen, wettelijke feestdag)
  • Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen, reglementaire feestdag)
  • Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand, wettelijke feestdag)
  • Vrijdag 24 maart 2023 (Dies Natalis)  
  • Maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid, wettelijke feestdag)
  • Donderdag 18 mei 2023 (O.H. Hemelvaart, wettelijke feestdag)
  • Vrijdag 19 mei 2023 (Brugdag, vast opgelegde verlofdag)
  • Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag, wettelijke feestdag)
  • Dinsdag 11 juli 2023 (Feest van de Vlaamse Gemeenschap, wettelijke feestdag)
  • Maandag 17 juli 2023 t/m vrijdag 21 juli 2023 (Nationale feestdag (wettelijke feestdag) en werkdagen Gentse Feesten (vast opgelegde verlofdagen))
  • Dinsdag 15 augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart, wettelijke feestdag)

  Inhaalactiviteiten

  Volgende activiteiten kunnen plaatsvinden:

  • Onderwijsactiviteiten (indien ze omwille van overmacht niet konden plaatsvinden in de daartoe vastgelegde periode)
  • Herhalingslessen en extra oefeningen (geen nieuwe leerstof)
  • Evaluaties

  Uitzonderingen vakanties

  Volgende activiteiten kunnen toch plaatsvinden tijdens kerstreces, intersemestriële vakantie, paasreces, zomerreces en feedbackperiode in september

  • Onthaal- en voorbereidingsactiviteiten
  • Toelatingsprocedures
  • Begeleide onderwijsactiviteiten van postgraduaatsopleidingen, micro-credentials en andere opleidingen in het kader van levenslang leren, predoctorale opleidingen en doctoraatsopleiding
  • Stages, klinieken en meerdaagse excursies (ook op sluitingsdagen)
  • Onderwijs- en evaluatieactiviteiten in het kader van zomerprogramma’s

  Uitzonderingen examenperiodes

  Er kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes (maar niet op sluitingsdagen) voor:

  • Studenten die studeren aan andere instellingen en voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten
  • Examens over practica of oefeningen (tijdens inhaalweken en zomerreces)
  • Examens over voorbereidingsprogramma’s, schakelprogramma’s, Erasmus Mundus-opleidingen, postgraduaatsopleidingen en micro-credentials
  • Studenten die conform artikel 25 beroep kunnen doen op de faciliteit ‘één of meerdere examens verplaatsen naar een ander tijdstip binnen hetzelfde academiejaar, desgevallend met een andere examenvorm’.

  Er kunnen stages en klinieken worden georganiseerd in het zomerreces, de tweedekansexamenperiode en de feedbackweek.

  Afwijkingen van de academische kalender

  Afwijkingen van de bepalingen in artikels 1 t.e.m. 3 van het Onderwijs- en examenreglement, alsook de aanvraag van de flexibele invulling van de academische kalender, kunnen uitsluitend worden toegestaan door de directeur Onderwijsaangelegenheden op gemotiveerd verzoek van een faculteitsraad, na advies van de onderwijsdirecteur (en in casu van de flexibele invulling van de academische kalender tevens de opleidingscommissie en Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs). Afwijkingen m.b.t. examenperiodes, bekendmaking examencijfers en deadlines dienen in het kader van de flexibele invulling van de academische kalender in het aanvraagdossier opgenomen te worden.

  Het facultaire aanvraagdossier moet vóór 1 januari van het eraan voorafgaande academiejaar worden ingediend bij de Directie Onderwijsaangelegenheden, via

  De directeur Onderwijsaangelegenheden bepaalt expliciet de geldigheidsduur van de toegestane afwijkingen.

  Download in pdf

  Academische kalender 2022-2023 (update 20/01/2022)

  Contact

  Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's