Erasmus Mundus Actie 2

Zoek je een Erasmus-ervaring of een diploma buiten Europa, dan bieden ook de partnerschappen onder Erasmus Mundus Actie 2 mogelijkheden.

Het Erasmus Mundus Actie 2 programma voorziet mobiliteit tussen EU en zgn. ‘derde landen’ (niet-Europese landen). De projecten worden gefinancierd door de Europese Commissie.

Beurzen?

Als student kan je online een beurs aanvragen rechtstreeks op de projectwebsite. Mobiliteitsbeurzen omvatten een maandelijkse toelage, reiskosten (heen & terug), verzekering (reis, ziekte en ongevallen) en studiegeld (indien van toepassing).

BachelorMasterPhDPostdocStaff
mobiliteitsduur 1 of 2 semesters 1 of 2 semesters van 6 tot 34 maanden 6 of 10 maanden 1 maand (uitgezonderd 3 maanden)
beurs per maand 1000 € 1000 € 1500 € 1800 € 2500 €

Vóór je een aanvraag indient, informeer je best bij je faculteit (FCI) om na te gaan of een uitwisseling wel mogelijk is en ondersteund wordt. Kandidaten moeten de mogelijkheden per project goed nagaan: er is niet altijd mobiliteit vanuit UGent mogelijk en bovendien zijn niet alle types mobiliteit of alle disciplines steeds mogelijk.

Erasmus Mundus Actie 2 projecten aan UGent

Van alle Erasmus Mundus Actie 2 partnerschappen waaraan UGent deelneemt, bieden onderstaande mogelijkheden aan UGent studenten voor een buitenlands verblijf:

  • Lotus+: Vietnam/Thailand/China/Myanmar/Cambodia/Indonesië/Noord-Korea www.lotusplus.eu
  • INSPIRE: Zuid-Afrika www.inspiresouthafrica.eu
  • Impakt: Vietnam/Thailand/China/Myanmar/Cambodia www.impakt-asia.eu
  • Lotus Unlimited: Cambodia/China/Indonesia/Myanmar/Thailand/Vietnam www.lotus.ugent.be
  • Caribu: Bahamas/Cameroon/Democratische Republiek Congo/Gambia/Ghana/Mozambique/Samoa/Suriname/Tanzania/Timor Lest/Uganda

    Contact

    Barbara.Claeys@UGent.be

    Brochure Erasmus Mundus