Erasmus+: Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus+Ben je geïnteresseerd in een excellente Master met een unieke internationale ervaring, dan is een Erasmus Mundus Joint Master Degree een uitstekende optie.

Erasmus Mundus Joint Master Degrees worden samen aangeboden door verschillende Europese universiteiten en voldoen aan specifieke kwaliteitscriteria. Als student verblijf je aan minstens twee verschillende Europese universiteiten, en eventueel bijkomend aan een instelling buiten de EU. In het internationale traject ben je evenwel niet alleen: je trekt samen met de andere studenten in de opleiding van instelling naar instelling.

Als je de opleiding met succes afrondt, ontvang je een gezamenlijk diploma of Joint Degree. Dit is één diploma dat wordt uitgereikt door de partnerinstellingen die samen de opleiding aanbieden. Je internationale ervaring wordt daardoor bijkomend in de verf gezet.

Beurzen

Zowel EU als niet-EU studenten kunnen een aanvraag indienen voor specifieke Erasmus Mundus beurzen. De beurzen worden uitgereikt aan de beste kandidaten. Een beurs voor een Europees student bedraagt 1000€ per maand voor de duur van de opleiding en voorziet daarnaast o.a. in het inschrijvingsgeld.

Een aanvraag voor deelname aan de opleiding en een Erasmus Mundus-beurs doe je rechtstreeks op de website van het programma. Voor alle specifieke informatie over de programma’s, kan je terecht op onderstaande websites en de daarop vermelde contactadressen.

Erasmus Mundus Masters aan UGent

Volgende programma's werden in het verleden erkend als Erasmus Mundus Master en worden momenteel verder gezet zonder EU-financiering:

  Erasmus Mundus Masters in Europa

  Een overzicht van alle Erasmus Mundus Joint Master Degrees in Europa – meer dan 120 - kan je vinden op de website van EACEA, het Uitvoerend Agentschap van de Europese Commissie dat de Erasmus Mundus-opleidingen financiert.

  Elke student met een Bachelordiploma kan een aanvraag indienen om deel te nemen.

  Contact

  andries.verspeeten@ugent.be
  09 264 70 18