Beurzen voor stage in Noord-Frankrijk en Wallonië - TRANSUNIV

In het kader van het TRANSUNIV (2018-2020) project (Interreg V) worden aan UGent-studenten beurzen aangeboden voor stage in de grensregio

Dit project wil de stagemobiliteit van en naar de grensregio’s in Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen bevorderen en de kennis van de lokale arbeidsmarkten vergroten.

 • in Frankrijk : Cambrai, Douai, Duinkerke, Rijsel, Valenciennes, Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer, Avesnes.
 • in Wallonië: Ath, Charleroi, Bergen, Moeskroen, Soignies, Thuin, Doornik, Namen.

Projectpartners: CoMUE Lille Nord de France (coördinator), UGent, KULeuven Campus Kulak, UCLouvain Fucam Campus, Université de Mons en Université de Namur.

Beursbedrag: €400 per stage-maand voor studenten van UGent, als tegemoetkoming in de accommodatie- en/of transportkosten via het openbaar vervoer (treintickets 2e klas). Hetzij 800 € voor een stage van 8 weken (40 dagen), 1200 € voor een trainingsperiode van 12 weken (60 dagen). De bedragen voor stages van een andere duur worden berekend in verhouding tot het aantal gepresteerde dagen.

Selectiecriteria

 • Ingeschreven zijn als masterstudent aan één van de voormelde hogeronderwijsinstellingen.
 • Er is geen nationaliteitsvereiste. Burgers van derde landen moeten er zelf voor zorgen dat zij tijdens de stageperiode mogen reizen en verblijven in een van de grensregio's.
 • Komen in aanmerking: voltijdse stages, zowel credit gerelateerde als vrijwillige, niet-credit gerelateerde stages. Stageduur: minimum 1 maand (4 weken of 20 werkdagen) en maximum 3 maanden), voor zover ze in één van de voormelde regio’s plaatsvinden in de loop van 2018 - 31 maart 2021.
 • Goede kennis van het Engels is vereist. Dit wordt in functie van het takenpakket vooraf getest door het gastbedrijf na een (Skype-) interview. Kennis van het Frans strekt tot aanbeveling.
 • De stage (o.a. takenpakket, uurrooster, etc.) wordt formeel gekaderd in een individuele TRANSUNIV-stageovereenkomst te ondertekenen door de UGent stagebegeleider, de verantwoordelijke op de stageplaats en de stagiair zelf.

Hoe stel je je kandidaat?

 • In geval van credit gerelateerde stage: bespreek je plannen met de stagecoördinator van je opleiding en met de facultaire internationaliseringsmedewerker. Je faculteit bepaalt immers wanneer en hoe lang je tijdens je studie naar het buitenland, desgevallend Wallonië, kan. Je volgt de geijkte administratieve weg voor uitwisseling tijdens de studie (registratie OASIS); zie de resp. facultaire webpagina’s.
 • In geval van vrijwillige niet-credit gerelateerde stage, heb je eveneens de toestemming nodig van je opleiding (via de stageovereenkomst en is eveneens een uitwisselingsaanvraag nodig.
 • Kandideren voor de TRANSUNIV-beurs gebeurt in eerste instantie via een specifiek aanvraagformulier. In tweede instantie dien je de ondertekende TRANSUNIV stageovereenkomst voor te leggen.
 • In geval van minimum 2 maanden stage in Wallonië kan de stagiair bijkomende financiële ondersteuning aanvragen in kader van Erasmus Belgica.

Deadline

Deze beurs kan aangevraagd worden voor een stage in academiejaar 2020 - 2021 (tot 31 maart), bij voorkeur vóór de stage plaatsvindt; uiterlijk vóór de stage is beëindigd. De beurzen worden toegekend op basis van het ‘eerst komt, eerst maalt’ principe, tot einde budget.


Na de stage

Stagiairs vullen na de stage een evaluatieformulier in; pas dan kan de resterende 30% van de beurs worden uitbetaald (de eerste 70% wordt uitbetaald na goedkeuring van de beursaanvraag).

Meer info

Samya Ehlalouch

projectmedewerkster
Directie Onderzoeksaangelegenheden
Afdeling Onderzoekscoördinatie
Sint-Pietersnieuwstraat 25, Rect.2
tel. 09 264 30 36