Aanpassing Onderwijs- en examenreglement 2019-2020 door overmacht (RvB 17/03/2020 I/DOWA/1)