Begeleiding en beoordeling van een stage

Begeleiding

In de meeste gevallen van stage in de opleiding zijn twee begeleiders betrokken bij de stage:

  • de facultaire stageverantwoordelijke voor de UGent die jou begeleidt en regelmatig contact onderhoudt met je stageplaats
  • de stageverantwoordelijke voor de stagegever

In sommige gevallen heb je binnen de UGent meerdere aanspreekpunten, nl. voor de meer praktische aspecten en voor het begeleidingsproces.

Beoordeling

De beoordeling gebeurt meestal op basis van de eigenlijke stage en het stageverslag.

Aan het einde van de stage wordt gevraagd aan de stageverantwoordelijke van het bedrijf om de stage grondig te beoordelen. Je dient ook zelf je ervaringen neer te schrijven in een rapport zodat beide stageverantwoordelijken zich een beeld kunnen vormen van het concrete verloop van de stage en er voldoende informatie is voor de beoordeling van je stage.