Stage lopen aan de UGent

Voor wie

Niet-UGent-studenten die stage wensen te lopen aan de UGent in het kader van hun studies aan een schoolinstelling.

Duur van de stage

De totale duur van de prestaties van de stagiair bij de UGent valt binnen de termijn die in het opleidingsprogramma van de student voorzien is. Voor de vrijwillige stages (zijnde stages niet voorzien in het opleidingsprogramma van de student, maar wel kaderend binnen zijn opleiding) geldt dat de totale duur van de stage zestig prestatiedagen bij eenzelfde stagegever in de loop van één academiejaar niet mag overschrijden.

Modelcontract

De overeenkomst moet volledig ingevuld en in drie originele exemplaren ondertekend worden door de onderwijsinstelling, de student-stagiair, indien de stage wordt verricht bij een faculteit de decaan van deze faculteit van de UGent (of diegene aan wie de decaan handtekenbevoegdheid gaf) dan wel, indien de stage wordt verricht bij de Centrale Administratie, de directeur (of diegene aan wie de directeur handtekenbevoegdheid gaf) en de stagebegeleider aan de UGent. Indien diegene aan wie de decaan, respectievelijk de directeur handtekenbevoegdheid gaf om de overeenkomst namens de UGent te ondertekenen dezelfde persoon is als de stagebegeleider aan de UGent, moet het contract uiteraard (voor de UGent) enkel worden ondertekend door de stagebegeleider. Het stagesecretariaat van de faculteit, respectievelijk de directie is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ondertekende contract voor de UGent.