Werklinks UGent

Algemeen


Interne vacatures: www.ugent.be/nl/vacatures
Externe vacatures aanbieden en raadplegen: www.alumnivacatures.ugent.be

Jobsites van faculteiten en opleidingen van de Universiteit Gent

Faculteit Letteren en wijsbegeerte

Vakgroep scandinavistiek en Noord-Europakunde: www.scandinavistiek.ugent.be
Vakgroep talen en culturen van Zuid- en Oost-Azië: www.southandeastasia.ugent.be

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Vakgroep strafrecht en criminologie: www.law.ugent.be/crim

Faculteit Wetenschappen

Department for molecular biomedical research: www.dmb.ugent.be
Vakgroep toegepaste wiskunde en informatica: www.twist.ugent.be
Vakgroep geografie: www.geoweb.ugent.be/advalvas
Vakgroep vastestofwetenschappen: solid.ugent.be
Vakgroep subatomaire en stralingsfysica: ssf.ugent.be/students.html
Vakgroep organische chemie: www.orgchem.ugent.be
Vakgroep moleculaire genetica: unit hormone signalling and bio-imagining: www.hsb.ugent.be
Vakgroep biochemie, fysiologie en microbiologie: labo voor microbiologie: lmg.ugent.be/job offers.php

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Algemeen: www.medweb.be - www.gvga.be
Vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: www.ugent.be/ge/revaki/nl/actueel/vacatures/overzicht

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Algemeen: www.firw.ugent.be/vacatures
Vakgroep mechanische constructie en productie: tw04.ugent.be/site
Vakgroep elektronica en informatiesystemen: www.elis.ugent.be
Vakgroep elektrische energie, systemen en automatisering: www.eesa.ugent.be/eesa/jobs.php
Studentenvereniging van burgerlijk ingenieurs: www.vtkrecruitment.be

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Algemeen: www.ugent.be/eb/nl

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vakgroep orthopedagogiek: www.ortserve.ugent.be/nl

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Algemeen: www.ugent.be/bw/nl/faculteit/extern

Faculteit Farmaceutische wetenschappen

Algemeen: www.ugent.be/fw/nl/vacatures

Faculteit Diergeneeskunde

Algemeen: www.ugent.be/di/nl/actueel/vacatures

Faculteit Politieke en sociale wetenschappen

Vakgroep CTWS: www.psw.ugent.be/Ctws