Werklinks UGent

Algemeen

Interne vacatures: www.ugent.be/nl/vacatures
Externe vacatures aanbieden en raadplegen: www.alumnivacatures.ugent.be

Jobsites van faculteiten en opleidingen van de Universiteit Gent

Faculteit Letteren en wijsbegeerte

Vakgroep scandinavistiek en Noord-Europakunde: www.scandinavistiek.ugent.be
Vakgroep talen en culturen van Zuid- en Oost-Azië: www.southandeastasia.ugent.be

Faculteit Wetenschappen 

Vakgroep toegepaste wiskunde en informatica: www.twist.ugent.be
Vakgroep vastestofwetenschappen: solid.ugent.be
Vakgroep organische chemie: www.orgchem.ugent.be

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Algemeen: www.medweb.be

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

Algemeen: https://www.ugent.be/ea/nl/voor-alumni/externe-vacatures
Vakgroep mechanische constructie en productie: tw04.ugent.be/site
Vakgroep elektronica en informatiesystemen: www.elis.ugent.be
Studentenvereniging van burgerlijk ingenieurs: https://vtk.ugent.be/career/students/jobs/

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Algemeen: www.ugent.be/eb/nl

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Vakgroep orthopedagogiek: www.ortserve.ugent.be/nl

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Algemeen: http://www.vbig.be/vacatures/

Faculteit Diergeneeskunde

Algemeen: www.ugent.be/di/nl/actueel/vacatures

Faculteit Politieke en sociale wetenschappen

Vakgroep CTWS: www.psw.ugent.be/Ctws