Frasen om te presenteren

Frasen voor je inleiding

Gebruik deze frasen enkel als je geen eigen frasen kan bedenken. Het is altijd origineler als iemand vlotter, eigen frasen hanteert.

 

Publiek verwelkomen en jezelf voorstellen

 • Welkom op dit congres.
 • Het verheugt me u te mogen verwelkomen op dit congres.
 • Dames en heren, het is een genoegen om voor zo een select publiek te mogen spreken…
 • Goedemorgen/Goedemiddag. Mijn naam is … Ik ben een student van het Departement Wetenschappen aan de Universiteit Gent.
 • Goedemorgen/middag, Dames en heren. Sta me toe mijn achtergrond even kort toe te lichten.

Verwijzen naar tijd

 • Mijn presentatie neemt ongeveer 10 minuten in beslag.
 • Mijn presentatie zal ongeveer 10 minuutjes duren.
 • Ik zal niet meer dan 10 minuten van uw tijd vragen.

Onderwerp aangeven

 • Vandaag verdiepen we ons in …
 • Het onderwerp van vandaag/van mijn presentatie is …
 • Ik heb interessant nieuws voor u over ...
 • Ik wil graag met u ... bespreken.

Doel aangeven

 • Het doel van mijn presentatie is …
 • Wat ik vandaag wil doen is …
 • We zijn vandaag samengekomen om …
 • Met mijn presentatie wil ik …

Structuur aangeven

 • Mijn presentatie bevat vier delen: ten eerste, … ten tweede, …
 • We bekijken het onderwerp vanuit vier verschillende hoeken: …
 • Eerst zal ik de voordelen behandelen, daarna komen de nadelen aan bod

Tijdstip voor vragen aangeven

 • Als u vragen hebt, aarzel dan niet me te onderbreken.
 • Onderbreek mij gerust als iets niet helemaal duidelijk is.
 • Vragen beantwoord ik met plezier op het einde van mijn presentatie.

Frasen voor je midden

 

Structuur/volgorde aangeven

 

 • Om te beginnen, ten eerste, eerst, …
 • Vervolgens, daarna, dan, ten slotte, tot besluit, …
 • Laat ons beginnen met …
 • Laat ons verdergaan met …
 • Dit brengt ons bij …
 • Nu zijn we aanbeland bij …
 • Om te eindigen, tot besluit, om af te ronden, …
 • Samenvattend …

Terugwijzen

 • Zoals ik daarnet al zei …
 • Zoals aangetoond bij punt drie …
 • Laten we even teruggaan naar het tweede punt …

Vooruit wijzen

 • Ik kom hier later op terug.
 • Dit punt zullen we later in detail behandelen.

Samenvattend herhalen

 • Tot hiertoe hebben we gezien dat …
 • Dus, om (even kort) samen te vatten …
 • Ik vat even samen wat we tot hiertoe gezegd hebben.
 • Laten we dit even samenvatten …

Herformuleren

 • Met andere woorden …
 • Om het met eenvoudige woorden te zeggen:
 • Wat ik wil zeggen is …
 • Anders gezegd: …

Verwijzen naar (audio-)visuele middelen

 • Ik heb enkele sheets waarop u kan zien dat …
 • Zoals u op deze grafiek kan zien …
 • Laten we deze cijfers eens nader bekijken…
 • Op de volgende slide ziet u dat …
 • De grafiek toont duidelijk aan dat …
 • Merk op dat …
 • De rode cijfers geven aan dat …

Illustreren

 • Bijvoorbeeld, …
 • Ter illustratie, …
 • Een voorbeeld maakt dit duidelijk: …
 • Neem bijvoorbeeld …
 • Recent onderzoek toont aan dat …

Frasen voor je slot

 

Einde signaleren

 • Dit brengt ons bij het einde van mijn presentatie …
 • Hiermee heb ik alles gezegd wat ik wou zeggen. 

Stop hier niet -> Herhaal zeker nog eens je kernboodschap!

Conclusie aangeven

Tot slot zal ik …

Ik wil graag afsluiten met de woorden van …

Ik wil u graag verlaten met de volgende idee: …

Tot conclusie wil ik graag aangeven dat …

De algemene conclusie bij dit alles is dat …

Samenvatten

 • Ik heb geprobeerd in deze presentatie aan te tonen dat …
 • Ik vat de belangrijkste punten even samen …
 • Ik overloop de belangrijkste punten nog even.
 • Ik herhaal de belangrijkste punten: …

Afsluiten en tot vragen uitnodigen

 • Ik dank u voor uw aandacht.
 • Ik dank u voor uw belangstelling voor …
 • Ik hoop dat u hiermee wat meer inzicht hebt verkregen in …
 • Ik hoop u ervan overtuigd te hebben dat …
 • Activeer je publiek: doe hen illustreren/antwoorden.
 • U hebt vast enkele vragen …? Zijn er vragen …? Als u vragen hebt, zal ik die nu met plezier beantwoorden. Indien u vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen. Als u vragen hebt, zal ik mijn best doen deze te beantwoorden.