Argumenteer sterk

Een sterk argument:

 • is juist of wat je zegt is waar;
 • is op feiten gebaseerd, algemeen bekend of wordt ondersteund door concrete voorbeelden;
 • is niet dubieus;
 • doet ter zake en ondersteunt je standpunt op een constructieve manier;
 • weerlegt mogelijke tegenargumenten;
 • is belangrijk en dwingend zodat de tegenpartij het niet zomaar naast zich kan neerleggen.

Gebruik indicatoren

Algemene argumenten

Argumenten zijn afhankelijk van elkaar

Argumenten ondersteunen elkaar

een ander argument is dat

ten eerste, ten tweede, tot slot

behalve dat

overigens

trouwens

niet te vergeten

bovendien

daarbij komt

daarnaast

een reden temeer om

wat nog belangrijker is

vooral ook omdat

omdat

want

immers

aangezien

namelijk

dat blijkt uit

Maak een argumentatiestructuur

Als je zo'n 'boomstructuur' doordacht in elkaar zet, heb je een goede kapstok voor je betoog.

 • Maak je standpunt en je argumenten herkenbaar voor je lezers door indicatoren te gebruiken.
 • Formuleer bovenaan in de boom wat je standpunt is.
 • Verbind daaraan verschillende 'takken' naar de argumenten die het standpunt onderbouwen.
 • Werk in vier stappen:
  • Stap 1: Definieer het onderwerp en jouw standpunt tegenover bepaalde aspecten ervan
  • Stap 2: Ondersteun jouw standpunt met argumenten met voorbeelden, statistieken en uitleg.
  • Stap 3: Weerleg tegenargumenten door ze te vermelden. Onderken ze als ze juist zijn. Weerleg ze als je tegenbewijzen hebt.
  • Stap 4: Besluit je argumentatie door de belangrijkste punten op te sommen en het argument in een breder perspectief te plaatsen.
 • Kijk kritisch naar de formulering en beoordeel of het verband logisch en begrijpelijk is.