Vermijd drogredeneringen

Vermijd drogredeneringen

Een drogredenering is volgens Van Dale “een valse, bedrieglijke redenering”. Het gaat over fouten in een argumentatie. In een wetenschappelijk discours mogen die uiteraard niet voorkomen.

Een aantal veel voorkomende drogredenen zijn :

 • de overhaaste generalisatie: wanneer je een conclusie trekt op basis van enkele gevallen / incidenten;

  bv. Ik ben een weekendje naar Londen geweest en het regende. Daar regent het nu eens altijd!

 • het ad hominem-argument: wanneer je een  spreker persoonlijk aanvalt in plaats van zijn argumenten;

  bv. Die man was niet geslaagd in zijn laatste jaar secundair onderwijs , dus dat zegt genoeg over zijn intelligentie.

 • het gezagsargument: wanneer je niet het argument zelf aanvalt, maar het probeert te ontkrachten door te verwijzen naar een autoriteit;

  bv. Het is zo want het staat in de Bijbel.

 • het traditie-argument: wanneer je zegt dat iets is omdat het vroeger zo was;

  bv. Het onderwijs in Vlaanderen is altijd goed gegaan;  er is geen vernieuwing nodig.

 • een valse tegenstelling / dilemma: wanneer je als verdediging stelt dat er maar 1 extreem alternatief is;

  bv. Als we abortus legaliseren, dan staat de deur open voor kindermoord.

 • onjuist oorzakelijk verband: wanneer je een verband legt tussen twee zaken die misschien wel waar zijn, maar waartussen geen oorzakelijk verband bestaat;

  bv. Sinds de jongeren meer sms’en en chatten, kunnen ze niet meer schrijven.

 • de cirkelredenering: wanneer de conclusie van een redenering tegelijkertijd ook de basis ervan is.

  bv. God bestaat, want het staat in de Bijbel. En wat in de Bijbel staat, is correct, want dat is het woord van God.