Citeer

Op welke manier citeren?

Er zijn drie manieren waarop je kan citeren:

  1. Integraal citeren
  2. Niet-integraal citeren
  3. Letterlijk citeren

Tips

  • Doe dit steeds in samenspraak met je promotor.
  • Pas op voor plagiaat: zoek de regels op de website van je faculteit.
  • Een fout in een citaat moet je overnemen. Om aan te tonen dat je de fout opgemerkt hebt, vermeld je na de fout (sic).
  • Een referentie moet steeds volledig zijn. Vind je toch geen naam, plaats of datum? Schrijf dan respectievelijk: sine nomine, sine loco of sine dato.
  • Wanneer je letterlijk citeert, komt dat citaat tussen "aanhalingstekens". Wanneer je anderstalige termen overneemt, zet je die in het cursief.

Hoe pak je het aan en wat zijn de voor - en nadelen?

Aanpak

Voordelen

Nadelen

Integraal citeren = parafraseren


Zo heeft volgens Wegar (2000) heel wat onderzoek uitgewezen dat adoptiekinderen vaak met een stigma van geadopteerd zijn worden geconfronteerd.


 

- Je kan je eigen opinie over de auteur / tekst weergeven met behulp van werkwoorden: bv. suggereert in plaats van rapporteert.

- Je kan duidelijk maken dat wat deze auteur schrijft niet noodzakelijk een algemeen aanvaard feit is.

- Je mag de tekst niet letterlijk overnemen, wat je verplicht de tekst te parafraseren en dus te doorgronden.

 

- Om plagiaat te vermijden, moet je zowel de syntaxis als de woordenschat van de zin aanpassen, wat niet altijd eenvoudig is.

Niet-integraal citeren

Zonder twijfel is het merendeel van de familiezorg doorheen de twintigste eeuw geleverd door vrouwen, grotendeels door de 'cult of true womanhood' die in de negentiende eeuw ontstond (Thompson, 2001).

 

- Je kan door iedereen aanvaarde feiten aanhalen.

- Je vindt makkelijkst je eigen stem als auteur omdat jouw stem en die van de geciteerde auteur “mengen".

- Je toont je expertise in het veld.

- Om plagiaat te vermijden moet je zowel de syntaxis als de woordenschat van de zin aanpassen, wat niet altijd eenvoudig is.

Letterlijke citaten

Jaspers toont de relatieve autonomie van het psychosyndroom aan door te spreken over de ontwikkeling van de persoonlijkheid: "The fact that the chain of objective connections which is thought to underlie the development of a pathological personality..."

 

- Je kan autoriteiten citeren als steun voor je eigen these.

- Je kan focussen op de formuleringen van de auteur.

- Je kan de opinie van die auteur afzetten tegenover wat je zelf denkt.

-Je beklemtoont de onderzoeker en minder de resultaten.

- Dit is moeilijker om je eigen stem te vinden en je these naar voren te brengen.

- Dit is niet ideaal voor de flow van de tekst.