Vorm correcte zinnen

Een goede academische zin

bevat een vervoegd werkwoord;

 • Schrijf niet... Dit in tegenstelling tot het volgende.
 • Maar wel...Dit staat in tegenstelling tot het volgende.

is geen bijzin;

 • Schrijf niet... Dat had twee gevolgen. Omdat er geen oplossing was.
 • Maar wel... Dat had twee gevolgen omdat er geen oplossing was.

sluit aan op de vorige zin met het juiste verwijswoord.

 • Schrijf niet... Hij nam deel aan het hele proces. Deze duurde twee maanden.
 • Maar wel... Hij nam deel aan het hele proces. Dat duurde twee maanden. (Je verwijst naar een het-woord, dus je schrijft 'dat'.)

Zinsbouw

 • Maak voor elk nieuw idee een nieuwe zin.
 • Houd alinea's leesbaar door een gedachte toe te lichten via voorbeelden of vergelijking.
 • Varieer in zinslengte.
 • Varieer in woordvolgorde.
 • Pas vooral op als je Franse of Duitse zinnen probeert te vertalen: die zinnen zijn meestal te complex.

Frequente fouten

Schrijf niet.... maar wel...
"Vast staat dat..." "Het staat vast dat ..."
"De methode hoeft niet besproken." "De methode hoeft niet besproken te worden."
"Nodige discussie werd nog niet gevoerd." "De nodige discussie werd nog niet gevoerd."
"Een regelrechte aanslag op de menselijkheid." "Dat was een regelrechte aanslag op de menselijkheid."

"Het is onwaarschijnlijk dat de proefpersoon niet geprobeerd heeft het onderzoek te doorzien."

"De proefpersoon heeft waarschijnlijk geprobeerd het onderzoek te doorzien."