Aaneenschrijven of niet?

  Aaneenschrijven

  • woorden die bij elkaar horen (= samenstellingen), worden aan elkaar geschreven bv. linkerschouder, eerstebachelorstudent, langetermijnplanning
  • er + voorzetsel worden aan elkaar geschreven als ze naast elkaar staan bv. Die onderzoeker heeft eraan  gewerkt.

  Engelse woorden

  • aaneen:

  - tweedelige functiebenamingen: bv. accountmanager, salesmanager

  - met een beklemtoond adjectief van 1 lettergreep: deadline, freelance

  - samenstellingen met Engelse woord(groep)en: fulltimebetrekking, sciencefictionroman

  • niet aaneen

  - meerdelige functiebenamingen: public relations officer, senior human resources officer

  - met een adjectief van 2 lettergrepen: direct marketing, second opinion

  • koppelteken:

  na no- of non-: no-nonsense, non-event

  Aaneen, trema of koppelteken

  Consulteer de leidraad van woordenlijst.org om te weten wanneer je een trema of koppelteken schrijft.

  De schrijfwijze beïnvloedt de betekenis

  • alles behalve (alleen dat niet) - allesbehalve (helemaal niet)
  • even goed (van dezelfde kwaliteit) - evengoed (ook)
  • niet waar (leugen) - nietwaar (is het niet?)
  • ten einde brengen (tot een einde) - teneinde (om)
  • ten minste (minstens) - tenminste (althans)
  • ten slotte (tot slot) - tenslotte (per slot van rekening)
  • te kort (te weinig) - tekort (achterstand)
  • in geval van (bij) - ingeval (als)
  • zo juist - zojuist (daarnet)

  Twijfel je?

  Lees meer over aaneenschrijven op de website van de Taaltelefoon of op Taaladvies.net.

  Consulteer http://woordenlijst.org

  Consulteer L. POLLEFLIET: Scoren met je scriptie. Owl Press, 2022