Het accent

Accenten komen voornamelijk voor bij woorden die we uit het Frans ontleend hebben.

  • Schrap het accent circonflexe “^” op de a, o en u;

bv. paté, ragout

  • Bewaar het accent op de é;

bv. comité, scène, gênant - gêne

Schrap het accent op de é in de eerste lettergreep;

bv. etage, eclair

  • Schrijf een -ee (en geen -ée) bij de vrouwelijke nevenvorm van een persoonsnaam die eindigt op een -é;

bv. invité (man) versus invitee (vrouw)

  • Behoud bij vreemde woorden alle accenten. Vreemde woorden zijn min of meer courant en hebben meestal nog de Franse uitspraak.

bv. serieus (leenwoord) tegenover au sérieux (vreemd woord)

bv. een depot (leenwoord) tegenover iets en dépôt geven

Twijfel je of een woord een leenwoord of een vreemd woord is?

Als student van de UGent heb  je gratis toegang tot Van Dale via de universiteitsbibliotheek. Of bekijk een beknoptere versie online: Van Dale.be