Afkortingen

  • Vermijd het gebruik van afkortingen voor voorzetseluitdrukkingen en bijwoorden. bv. a.d.h.v., m.b.t., zgn. ... Schrijf deze voluit in een academische paper. bv. aan de hand van, met betrekking tot, enzovoort, ...
  • Kopieer de schrijfwijze die de organisatie zelf gebruikt. bv. UGent
  • Neem een afkorting uit een vreemde taal over als ze vreemdtalig aanvoelt. bv. Ltd.
  • Schrijf 'echte' afkortingen met punten en behoud eventuele hoofdletters. bv. Fr. (Frans)
  • Gebruik geen punten na symbolen. bv. km
  • Gebruik geen punten na initiaalwoorden en schrijf ze met kleine letters. bv. btw, bvba

Opgelet

  • B.v. (fout) <-> bijv. of bv. (correct).
  • Uur: 'h' in wetenschappelijk-technische tekst, 'u' in gewone tekst. Voor dat laatste schrijf je bv. 10.20 u.
  • NMBS, BV, EHBO, PS.

Twijfel je?

Consulteer woordenlijst.org

Consulteer L. POLLEFLIET: Schrijven van verslag tot eindwerk. Academia Press Gent, 2009. p.205-210