Apostrof of niet

Bezitsvormen

Genitiefvormen of bezitsvormen behoren vooral tot de schrijftaal. Gebruik in spreektaal een constructie met 'van': bv. de vrouw van Maurice, de muziek van Morricone, de werken van Shakespeare

Bezitsvorm met 's

 • Schrijf 's als het grondwoord eindigt op a, e (uitgesproken als [ee]), i, o, u, y voorafgegaan door een medeklinker.

bv. oma's meisje, Morricone's muziek (e = [ee])

 • Schrijf 's als het grondwoord in de uitspraak op een sisklank eindigt of als het woord eindigt op een s die niet wordt uitgesproken.

bv. Wies' programma, Alex' fiets, Bush' campagne, Maurice' vrouw

bv. Camus' werken [kaa·muu]

 • Schrijf 's als het grondwoord eindigt op een cijfer, speciaal teken of hoofdletter.

bv. U2's album, STAN's producties

Bezitsvorm met -s

 • Schrijf -s als het woord op een medeklinker eindigt.

bv. moeders mooiste, Pauls fiets

 

Voorbeelden om over na te denken

Volgens de regels is het dus:

Roobjees kunstwerken (Roobjee eindigt op twee klinkers die als één klank uitgesproken worden)

Bois carrière (Boi eindigt op twee klinkers die als een tweeklank uitgesproken worden)

Wesleys doelpunt (Wesley eindigt op een y voorafgegaan door een klinker)

Van Rompuys haiku's (Van Rompuy eindigt op een y voorafgegaan door een klinker)

 • Schrijf -s als het grondwoord op -é eindigt.

bv. Honorés vrouw

 • Schrijf -s als de eind-e niet als ee uitgesproken wordt.

bv. Shakespeares werken, Belgiës regeringen

 • Schrijf -s als het grondwoord eindigt op een z of x die niet uitgesproken wordt.

bv. Dutrouxs verleden ([duu·troe]), Saint-Tropezs stranden ([troo·pee])

 • Schrijf -s als het grondwoord eindigt op de Engelse th.

bv. Keiths gitaar, Judiths carrière

Gerelateerd aan de uitspraak

 • Schrijf een apostrof 's of niet volgens de uitspraak.

bv. Dante's hel (e = ee) versus Dantes hel (e = ə)

bv. Beatrice' man ([bee·jaa·tries man]) versus Beatrices man ([bee·jaa·trie·səs man])

Meervoud op 's of -s

 • Schrijf 's als een woord eindigt op een enkele a, i, o, u of y.

bv. oma's, baby's

Let op: een apostrof is niet nodig bij woorden die eindigen op -e. Na een enkele -e is het niet nodig omdat het een stomme -e is. Bij de -é spreken we de klank lang uit en komt de -s eraan vast.

bv. breedtes, ziektes

bv. cafés

Let op: sommige zelfstandige naamwoorden op 'u' hebben zowel een meervoud op -en als op -s: individuen/individu's, residuen/residu's.

 • Schrijf bij alle andere meervoudsvormen op s de s vast aan het woord.

Twijfel je?