Engelse werkwoorden

Engelse werkwoorden

  • Vervoeg Engelse werkwoorden  zoals de Nederlandse werkwoorden.
  • Wanneer de stam eindigt op een klinker: bv. hockeyen, lobbyen
OVT: ik hockeyde - VTT: ik heb gehockeyd
OVT: ik lobbyde - VTT: ik heb gelobbyd

  • wanneer de stam eindigt op een medeklinker: bv. checken
OVT: ik checkte - VTT: ik heb gecheckt

! Let op: soms eindigt de stam op een medeklinker +e. Dan kijk je naar de laatste medeklinker.
bv. managen, deleten OVT: ik managede - VTT: ik heb gemanaged
OVT: ik deletete - VTT: ik heb gedeletet

  • Verdubbel bij Engelse werkwoorden met -o in de stam de -o.

bv. scoren, promoten

OVT: ik scoorde - VTT: ik heb gescoord

OVT: ik promootte - VTT: ik heb gepromoot

 

  • Laat de laatste dubbele medeklinker van de stam weg als het de medeklinker ook in het Nederlands gebruikt wordt.

bv. grillen, volleyballen

OVT: ik grilde - VTT: ik heb gegrild

VTT: ik volleybalde - ik heb gevolleybald

Twijfel je aan de vervoeging?

Op www.mijnwoordenboek.nl kan je alle werkwoorden laten vervoegen.