Foute presenteerstijl

Vermijd

Schrijf niet... In mijn paper probeer ik die theorie te weerleggen, maar ik weet niet of dat zal lukken

Maar wel... Deze paper heeft als doel die theorie te weerleggen.

Schrijf niet... Men bestudeert al tien jaar de mogelijkheden om naar Mars te reizen.

Maar wel... De ruimtevaart bestudeert al tien jaar mogelijke expedities naar Mars.

Een ongeval kan in een flits het leven van een individu volledig op zijn kop zetten. Gisteren een gezond persoon, vandaag in het ziekenhuis.

Ik ben ervan overtuigd dat ..., Iedereen weet dat ..., Het is echt onzin wat X zegt!

Mag ik 'ik' of 'we' gebruiken in mijn paper?

  • Kijk eerst goed na wat je moet schrijven: in bijvoorbeeld een recensie of reflectieverslag moet je zeker 'ik' gebruiken.
  • Voor een wetenschappelijke paper is er geen eenduidig antwoord op deze vraag.

- Vraag het eerst aan je docent.

- Wees consequent. Gebruik geen 'ik' of 'we' door elkaar.

- Wees je bewust van het onderscheid tussen een onnodige 'ik' en een aanvaardbare 'ik'.

Onnodige 'ik': In dit hoofdstuk ga ik in op de gevolgen van roken op stress. beter: Dit hoofdstuk gaat in op de gevolgen van roken op stress.

Aanvaardbare 'ik': Mijn veldonderzoek werd belemmerd door het slechte weer: ...

 

Alternatieven voor het gebruik van 'ik' of 'we' vind je in dit

Schrijf niet... Ik denk ...

Maar wel...

Dat kan liggen aan (...)
De veronderstelling bestaat dat (...)
Dat onderzoek toont aan dat (...)
Dat is te wijten aan (...)
Dat blijkt (...)
Zou-constructies
Dat moet gezien worden als …

Schrijf niet... Ik ga X doen.

Maar wel...

Dit hoofdstuk zal zich focussen op ...
Hier komen drie aspecten aan bod: ...
Dit onderdeel zal een overzicht geven van ...
Dit onderzoek analyseert de invloed van X op Y
Daarbij komt de theorie van X aan bod