Referentielijst

Refereer correct

 • Stel een literatuurlijst op.
 • Kies een referentiesysteem in samenspraak met je promotor.
 • Geef in biblio.ugent.be jouw boek in en klik op Cite this. Je krijgt onmiddellijk de correcte APA/MLA/Chicago/Harvard referentie.
 • Gebruik een referentiemanager: Endnote, Mendeley of Readcube.
 • UGent heeft een licentie op Endnote. Je kan Endnote gebruiken via athena.

Werken met Endnote

bron: Universiteitsbibliotheek

Waarom refereren?

 • Je geeft anderen de eer die hun toekomt.
 • Je geeft lezers een aanwijzing waar meer informatie over het besprokene te vinden is.
 • Je geeft aan dat het al eerder gepubliceerd is en dus elders geloofwaardigheid bezit. Het is immers opgenomen in een wetenschappelijke publicatie, daarmee automatisch blootgesteld aan kritiek van anderen, en men kan nagaan of er inderdaad in de literatuur kritiek op geleverd is.
 • Ook als dat laatste niet het geval is, hoeft dat natuurlijk niet te betekenen dat je beweringen of resultaten van onderzoek van anderen zonder meer overneemt. Je kunt er ook zelf kritiek op uitoefenen.
 • Je maakt je door het correct verwijzen naar literatuur controleerbaar: anderen kunnen in de aangehaalde literatuur nagaan of je de literatuurgegevens wel goed begrepen en weergegeven hebt.
 • Als je niet correct aangeeft waar je de informatie gehaald hebt, kan je beschuldigd worden van plagiaat.