Zorg voor een vloeiende stijl

Hoe laat ik mijn tekst vloeien?

Varieer door synoniemen te gebruiken.

Varieer op zinsniveau: bouw je zinnen niet altijd op eenzelfde manier op. Wissel de constructie 'onderwerp + werkwoord', bv. De auteur stelt..., eens af door een woord te gebruiken dat om inversie, dus 'werkwoord + onderwerp', vraagt, bv. Daarbij stelt de auteur dat ...

Varieer op woordniveau:

Schrijf niet...

Voorafgaand aan de training spelen er drie korte cases een cruciale rol. De eerste casus beschrijft hoe iemand op een inspirerende manier problemen oploste en daarin een voorbeeld was. De tweede casus beschrijft hoe een cruciale situatie in mijn loopbaan op een succesvolle manier werd opgelost. Een derde casus beschrijft een dilemma met implicaties voor mijn privéleven. Deze drie cases zijn als bijlage toegevoegd aan dit reflectieverslag.

Maar wel...

Voor de training spelen er drie cases een cruciale rol. Die zijn als bijlage aan het reflectieverslag toegevoegd. De eerste case toont hoe er probleemoplossend kan worden gewerkt. In de tweede case wordt die methode toegepast om een cruciale situatie in mijn loopbaan succesvol op te lossen. De derde en laatste case gaat over een dilemma met implicaties voor mijn privéleven.

Geen inspiratie? Gebruik de synoniemenlijst in Word via je rechtermuisknop of synoniemen.net.

Let wel: vaktermen of vaste begrippen gebruik je het best doorheen je hele paper!

Kies concrete woorden. Laat lege of gekleurde woorden weg.

Schrijf niet...

De juiste diagnose is dan ook van cruciaal belang maar wordt jammer genoeg nog te veel foutief gedaan.

Maar wel...

De juiste diagnose is van cruciaal belang maar wordt nog te veel foutief gesteld.

Verduidelijk jouw denkproces met overgangszinnen.

  • Wat betekent dat?
  • Dat heeft vier gevolgen.
  • Dat kan geïllustreerd worden met een voorbeeld.
  • Wat zijn nu de bezwaren tegen deze behandeling?

Gebruik verwijswoorden

Zoals 'die' en 'dat'

Denk niet in zinnen, ...

... denk in alinea's.