Zware voorzetseluitdrukkingen

Schrijf niet ... maar wel ...
aan de hand van met, door
als gevolg van door, omdat
door middel van door, met
in het kader van door, bij, wegens, binnen
in opdracht van voor
in verband met door, omdat, doordat, wegens, over
met behulp van met, door
met betrekking tot voor, over
met gebruikmaking van met, door, voor, over
met het oog op voor, om
naar aanleiding van over, omdat, na, wegens
onder invloed van door
op het gebied van over, voor
op grond van vanwege, wegens, voor, volgens
ten aanzien van over, van, voor, jegens, op
ten behoeve van voor
ten gevolge van door
ten gunste van voor
ter gelegenheid van bij, wegens
ter zake van over, voor
uit hoofde van voor, door, wegens
uit oogpunt van volgens
van de kant van van, door, vanuit