Zware taal

Gebruik gepaste terminologie

Gebruik

  • voldoende vakjargon.
  • moeilijke woorden correct. Moeilijke woorden dienen niet om te imponeren: ga dus na of je het niet helderder kan formuleren.

Vermijd moeilijkdoenerij door geen archaïsche woorden te gebruiken.

Vermijd zware taal

Overbodig passief

Wissel actieve en passieve zinnen af.

Schrijf niet ...

In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. In een tweede hoofdstuk wordt de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België en als internationale beweging besproken. Vervolgens worden in het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, … uitgelegd.

Maar wel ...

In een eerste hoofdstuk worden de begrippen "coöperatieve onderneming" en "coöperatieve vennootschap" gedefinieerd. Daarna komt in het tweede hoofdstuk de historiek van het coöperatief ondernemerschap in België en als internationale beweging aan bod. Vervolgens behandelt het derde hoofdstuk de netwerken van coöperatief ondernemerschap, zoals dat van de International Co-operative Alliance, …

Te lange zinnen

Schrijf niet... 

Een taal is constant in beweging. Nieuwe woorden worden toegevoegd. Oude worden niet langer gebruikt. Dat proces van verdwijnen en verschijnen is eigen aan een taal. [...] Een voorbeeld is de standaardisering van het Nederlands.

Maar wel ...

Een taal is constant in beweging. Nieuwe woorden worden toegevoegd terwijl oude niet langer worden gebruikt; dat proces van verdwijnen en verschijnen is eigen aan een taal. [...] De standaardisering van het Nederlands is een duidelijk voorbeeld daarvan." (Lonsain) Meer informatie over lange zinnen

Een te lange aanloop: eerst de redenen en dan pas de kernzin

Schrijf niet ...

Aangezien het Hof van Cassatie zich in beide arresten heeft laten verleiden tot een toetsing van de bestreden wet aan de internationale verdragen met directe werking, zonder daarbij eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen, lijkt het Hof de leer van de voorrang van de Grondwet op die internationale verdragen te verwerpen.

Maar wel ...

In beide arresten heeft het Hof van Cassatie zich laten verleiden de bestreden wet te toetsen aan de internationale verdragen met directe werking, zonder daarbij echter eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof te stellen. Daardoor lijkt het Hof de leer van de voorrang van de Grondwet op die internationale verdragen te verwerpen.

Tangconstructies: er is een (grote) afstand tussen delen die bij elkaar horen

Schrijf niet...

Dat heeft tot een nader te onderzoeken Oedipuscomplex geleid.

Maar wel...

Dat heeft geleid tot een Oedipuscomplex dat nader onderzocht moet worden.

Betreft-constructies

Schrijf niet...

Wat de talen betreft, is de taalvaardigheid Engels van eerstebachelorstudenten economie duidelijk beter dan de taalvaardigheid Frans.

Maar wel...

Eerstebachelorstudenten economie scoren beter op Engelse taalvaardigheid.

Nominalisaties

Lees meer

Zijn + ...end - constructies

Schrijf niet...

De meningen zijn uiteenlopend

Maar wel...

De meningen lopen uiteen.