Onderwijs in academiejaar 2020-2021

UGent on/offEnglish version

Lees meer informatie over de on campus en online examens van het tweede semester.

Soms online, soms offline. Soms on campus, soms off campus. Maar vooral: altijd verbonden.

Samen pakken we deze moeilijke periode aan. Hou vol, voor een GESLAAGD academiejaar!

De UGent maakte specifieke onderwijskeuzes zodat het academiejaar vlot en veilig kan verlopen. We zijn voorbereid en we kunnen indien nodig snel en flexibel schakelen.

UPDATE NA OVERLEGCOMITÉ 14 april 2021:  
Regeling vanaf maandag 19 april 2021 
Vanaf 19 april kunnen bijkomende on campus activiteiten worden georganiseerd. Dit betekent concreet dat we tot 20% van onze normale campuscapaciteit voor on campus onderwijs kunnen gebruiken.
Het streefdoel is dat elke student de kans krijgt om één dag of twee halve dagen on campus aanwezig te zijn. Het verwerven van essentiële competenties via de practica en werkcolleges blijft de prioriteit.
Voor de opleidingsjaren zonder essentiële practica of werkcolleges of voor de opleidingen waar studenten tot nu toe niet of nauwelijks on campus kunnen komen, wordt de mogelijkheid aangeboden om ook hoorcolleges en onderwijs in kleine groepen, net als practica of werkcolleges, on campus te organiseren. Uiteraard moeten de veiligheidsvoorschriften gevolgd worden, geldt er een maximale bezettingsgraad van 1 op 5 en is het dragen van een geattesteerd chirurgisch mondmasker verplicht. Studenten die er nood aan hebben kunnen vrij gebruikmaken van on campus studieplekken. 
Lees hier meer over de organisatie van onderwijsactiviteiten in het tweede semester van het academiejaar 2020-2021.

Onderwijs in academiejaar 2020-2021

Kleurcodes

De UGent doet er alles aan om je veiligheid on campus maximaal te garanderen. We volgen daarbij de pandemiematrix van de Vlaamse overheid, De matrix werkt met verschillende pandemieniveaus (groen, geel, oranje, rood). Aan de vier pandemieniveaus worden concrete veiligheidsmaatregelen voor on campus onderwijsactiviteiten gekoppeld, waarbij in het bijzonder de lokaalbezetting, ventilatie- en mondmaskerplicht belangrijke aspecten vormen, naast de algemeen geldende maatregelen, om het onderwijs zo vlot en veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

Voor het verloop van het onderwijs en de evaluaties in het tweede semester van het academiejaar 2020-2021 is er een kader uitgewerkt.

Blend@UGent

In 2020-21 zetten we aan de UGent volledig in op blended onderwijs via Blend@UGent: een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online onderwijs met on campus-onderwijs. Als student ga je daarbij actief aan de slag met de leerinhouden, zowel individueel, als in interactie met elkaar en met de lesgevers.

Per opleiding hebben alle lesgevers samen gekeken hoe een optimale mix van on campus en online onderwijs kan gerealiseerd worden op basis van de huidige richtlijnen voor de veiligheid. Naar aanleiding van wijzigingen in deze richtlijnen is een flexibele aanpassing van de verhouding on campus/online in de loop van het academiejaar mogelijk. Dit kan zowel leiden tot meer on campus mogelijkheden als tot de noodzaak voor meer online onderwijs.
We zetten verschillende digitale tools in voor dit blended onderwijs.

Study-OOs voor nieuwe studenten

Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren krijgt onze extra aandacht en zorg. Studenten in het eerste bachelorjaar zijn ingedeeld in kleinere studiegroepen. Elke studiegroep heeft een eigen StudyCoach: een persoonlijke begeleider en mentor die studenten op weg helpt met al hun vragen.

Studieplekken

Studenten die er nood aan hebben kunnen vrij gebruikmaken van on campus studieplekken. Een overzicht van deze studieplekken vind je hier terug

Je zal een laptop nodig hebben

Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk. Studenten die deze opleidingen volgen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De UGent biedt je verschillende mogelijkheden van studiefinanciering via de Sociale Dienst. Neem zeker even de tijd om deze mogelijkheden te bekijken.

Overweeg je een nieuwe laptop aan te kopen aan de UGent? Op deze pagina vind je alvast een aantal richtlijnen en tips: Bring Your Own Device

Heb je problemen met je laptop of kan je tijdelijk niet over een eigen goede laptop beschikken? Weet dan dat er ook laptops ontleend kunnen worden bij de Sociale Dienst.

Internationalisering, ook in 2020-2021

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook belangrijk in academiejaar 2020-21. Wanneer mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten.

UPDATE 30 december 2020: er worden extra maatregelen opgelegd voor wie terugkeert uit het buitenland, zie https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/.  
Meer info
.

Meer info: Op Erasmus gaan

Coronarichtlijnen voor studenten - ziekte en besmetting

Hou vol! Zodat je samen met je vrienden de les on campus kan blijven volgen, zodat het studentenleven terug tot volle bloei kan komen, zodat die stage dit jaar echt kan doorgaan zoals gepland.

Samen voor een coronaproof academiejaar!

Voorkom besmetting

Studentenleven

Zal er een studentenleven zijn? We willen het studentenleven kansen geven in overleg met de studentenorganisaties en onze studentenvoorzieningen. 

Resto UGentStudentenrestaurants 

Vanaf 7 september openden de restaurants opnieuw de deuren. Een afgeslankt aanbod zal als take-away aangeboden worden. De verbruikszalen blijven gesloten voor de klanten en worden het eerste semester gebruikt als werk- en studieplekken. Betalen kan enkel cashless. Dit kan bij voorkeur met je UGent-kaart; via epurse kan je veilig en snel geld opladen. Nieuw is ook dat je een bestelling kan ingeven via een online bestelformulier met afhaling de dag zelf op een zelf gekozen afhaalmoment en -plaats.

Meer info en updates: Studentenrestaurants

 

Kamer in home AstridStudentenhomes

De UGent-homes zijn allemaal open.

Activiteiten kunnen nog steeds niet plaatsvinden, m.u.v. activiteiten van de homeraad die de goedkeuring hebben van de Dienst Studenten Activiteiten. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt in verband met het dragen van een mondmasker, het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen, het ontvangen van bezoek e.a. Deze zijn erop gericht alle bewoners op een zo veilig mogelijke manier met elkaar te laten samenleven. Tegelijk wordt getracht om een goede balans te vinden tussen wat haalbaar en wenselijk is.

Meer info en updates: Studentenhome of op kot  

 

Zwemmen in het GUSBSportaanbod

Het zwembad is enkel toegankelijk voor personen met een reservatie tijdens de aangepaste openingsuren.

Externen zijn enkel toegelaten indien zij over een actieve meerbeurtenkaart beschikken die reeds werd aangekocht in 2020.

Reserveer je tijdslot online voor het 25 meter bad of het klein bad. De betaling gebeurt voor aanvang aan de kassa.

De sportzalen blijven gesloten voor het publiek (enkel onderwijs gerelateerde activiteiten gaan door).

De bovenverdieping van het sportcomplex is gesloten en doet dienst als studieplek.

Het secretariaat is gesloten (sport@UGent.be).

Meer info en updates: Sportaanbod 

 

StudentenlevenStudentenverenigingen en -activiteiten 

UPDATE 30 OKTOBER: de studentenverenigingen hebben beslist om geen fysieke activiteiten te laten doorgaan.

De UGent is niet blind voor wat zich buiten de universiteitsmuren afspeelt. We bereiden daarom in goede verstandhouding samen met stad, politiediensten en studentenverenigingen het komende academiejaar voor. Want er zal een studentenleven zijn, hoewel anders en beperkter. Nee, voorlopig zijn fuiven, cantussen en dopen niet mogelijk, maar wat binnen de maatregelen kan, willen we ook ondersteunen. Zo hebben we een commissie voor studentenactiviteiten opgericht, die aanvragen voor het organiseren van specifieke activiteiten door kringen en andere erkende studentenverenigingen zal evalueren en goed- of afkeuren.

Meer info en updates: Studentenverenigingen en -activiteiten

 

Afstand brengt ons dichter bij mekanderGent en Kortrijk

Als student aan de UGent ben je ook student in stad Gent en/of Kortrijk waar maatregelen gelden die je als student moet opvolgen.

Ondersteuning

Studiefinanciering

De UGent biedt je verschillende mogelijkheden van studiefinanciering. Afhankelijk van je situatie kan dit gaan van renteloze leningen op korte of lange termijn tot financiële toelagen die je niet moet terug betalen. Ook voorschotten op je studietoelage van de Vlaamse Overheid en op beurzen voor internationale uitwisselingsprogramma’s zijn mogelijk. Heb je problemen met je laptop of kan je tijdelijk niet over een eigen goede laptop beschikken? Weet dan dat er ook laptops ontleend kunnen worden bij de Sociale Dienst. Ook een lening om een laptop aan te kopen is mogelijk.

Bekijk de mogelijkheden voor studiefinanciering bij de Sociale Dienst.

Studentenjobs

Wil je werken als jobstudent om je studies, je levensonderhoud of eens een extraatje te betalen? Schrijf je dan in bij onze Jobdienst. Bekijk ondertussen ook eens wat je rechten en plichten zijn als jobstudent, dan ga je gewapend de arbeidsmarkt op! Zit je krap bij kas omdat je je studentenjob kwijt bent of omdat je niet aan werk geraakt door de coronamaatregelen? Bekijk dan de financieringsmogelijkheden bij de Sociale Dienst.

Wel in je vel aan de UGent

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken. Weet dat je voor élke kwestie - hoe klein of 'onschuldig' ze ook lijkt – wel ergens terechtkan! Blijf er dus niet alleen mee zitten. 

Praktische info voor een vlotte start

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van je studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.

Vragen? Opmerkingen?

Heb je nog vragen ?

, dan zorgen we voor een oplossing.

Studentenvertegenwoordigers

Voor alle specifieke vragen over jouw opleiding kan je terecht bij de studentenvertegenwoordigers. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen, onduidelijkheden, opmerkingen of dingen die mis lopen.

In deze lijst vind je per opleiding de voorzitter van de opleidingscommissie (een prof) en de studentenvertegenwoordigers voor het academiejaar 2020-2021.

Samen #UGent

We gaan dit academiejaar voor gedeelde uitdagingen waarin alle UGent'ers, studenten en personeel, het verschil maken.