Academiejaar 2020-2021: Kleurcodes en hun concrete maatregelen

Er wordt gewerkt met vier pandemieniveaus. Aan deze niveaus worden concrete veiligheidsmaatregelen voor on campus onderwijsactiviteiten gekoppeld, die steeds samengaan met de algemeen geldende coronamaatregelen.

Pandemiematrix

De UGent werkt met de pandemiematrix van de Vlaamse Universiteiten. Die bestaat uit vier kleurcodes, die aangeven hoe groot het risico is:

 • Nulrisico: code groen
 • Laag risico: code geel
 • Matig risico: code oranje
 • Hoog risico: code rood

We zullen dit academiejaar flexibel moeten zijn en zijn voorbereid om snel te schakelen tussen de verschillende pandemieniveaus. Alleen zo kunnen we alles op een correcte manier laten verlopen.

De onderwijsactiviteiten aan de UGent starten volgens de modaliteiten van code oranje. We zullen dit beleid gedurende minimum vier lesweken aanhouden en volgen de situatie verder nauwgezet op.

Regels van de pandemieniveaus

 • Labo-oefeningen en practica
  • Labo-oefeningen en practica kunnen in code geel, oranje en rood blijven doorgaan. Het is mogelijk om deze te organiseren in een bezettingsgraad 1 op 1.
 • Onderwijs in kleine groepen (50 personen of minder)
  • Bij code geel en oranje vinden de lessen plaats met een bezettingsgraad 1 op 2 (met mondmasker) of met een bezettingsgraad 1 op 5 (zonder mondmasker).
  • Bij code rood vinden de lessen plaats via afstandsonderwijs.
 • Onderwijs in grote auditoria
  • Bij code geel vinden de lessen plaats met een wijzigen in 'bezettingsgraad 1 op 2 (met mondmasker) of met een bezettingsgraad van 1 op 5 (zonder mondmasker).
   • Hou steeds de communicatie voor je les goed in de gaten om te weten in welke bezetting deze plaatsvindt.
  • Bij code oranje vinden de lessen plaats met een bezettingsgraad van 1 op 5 (met mondmasker).
  • Bij code rood vinden de lessen plaats via afstandsonderwijs.
 • Stage
  • Als je stage volgt, gelden de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op je stageplaats.

Wat betekent dit concreet?

 • In auditoria en leszalen gaan de lessen door in een bezettingsgraad 1 op 5 met mondmasker voor groepen van boven de 50 personen. Lesgevers die hebben gekozen om te werken met een rotatiesysteem laten telkens een kleinere groep studenten naar de les komen, terwijl de rest van de groep de les online volgt.
 • Onderwijs in kleine groepen (50 personen of minder) kan evenwel doorgaan met een bezettingsgraad 1 op 2 met mondmasker of 1 op 5 zonder mondmasker. In een rotatiesysteem met een bezettingsgraad 1 op 2 betekent dit dat de helft van de studenten voor dit vak on campus les volgen en de andere helft deze les online volgen.
 • De lessen die on campus gegeven worden, worden op hetzelfde moment gestreamd en ook opgenomen.
 • We raden je aan om de gestreamde lessen altijd te volgen op het moment dat ze doorgaan, het volgen van de structuur van je uurrooster is heel belangrijk.
 • Labo-oefeningen en practica kunnen doorgaan in een bezettingsgraad 1 op 1 met mondmasker. Hier zijn vaak extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk die strikt gevolgd moeten worden.
 • Activiteiten in Study-OOs of in werk- en studieplekken (50 personen of minder) worden zo georganiseerd dat 1.5 meter afstand gegarandeerd is waardoor het dragen van mondmaskers niet nodig is. 

 

Pandemiematrix