Academiejaar 2020-2021: Internationalisering

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook belangrijk in academiejaar 2020-21. Wanneer mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten.

Daarnaast zetten faculteiten, opleidingen en lesgevers tijdens het academiejaar 2020-21 nog meer in op alternatieve vormen van internationalisering van hun onderwijs.  Op die manier willen we alle UGent-studenten kansen blijven bieden om internationale en interculturele competenties te verwerven.

Dit zal vooral gebeuren via meer internationalisation@home-initiatieven, in het bijzonder door online samenwerking met diverse buitenlandse partners van de UGent (van het openstellen/delen van elkaars aanbod tot het opzetten van gezamenlijke online onderwijsactiviteiten).

Zal ik op uitwisseling (vb. Erasmus) kunnen naar het buitenland?

De Universiteit Gent heeft beslist dat uitwisselingen in het kader van studies (cursussen) niet mogelijk zijn in het tweede semester van academiejaar 2020-2021. Mobiliteit in het kader van stage en veldwerk/onderzoek i.h.k.v. de masterproef is, tenzij de faculteit hier anders over beslist, eventueel wel mogelijk.

Wellicht zullen echter ook heel wat uitwisselingen voor stage, veldwerk/onderzoek i.h.k.v. de masterproef niet mogelijk zijn omdat er beperkingen worden opgelegd door de Belgische overheid, andere landen of door universiteiten; onderzoekscentra en stageplaatsen.

Wie beslist of ik op uitwisseling mag vertrekken?

De toelating voor mobiliteit in kader van stage en veldwerk/onderzoek i.h.k.v. de masterproef wordt gegeven door  je faculteit (academische voorwaarden) en Team Actueel (reisbeperkingen).

Pas op het moment dat aan de onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je groen licht krijgen om te vertrekken:

  • Er geldt geen negatief reisadvies (code rood) en inreisverbod voor het land/regio/stad van je bestemming;
  • Er zijn geen beperkende maatregelen die het dagelijks leven in je gastland ernstig bemoeilijken;
  • Je gastuniversiteit of –organisatie heeft een volwaardig academisch aanbod waarbij fysieke aanwezigheid ter plaatse een meerwaarde biedt Een toelating om te vertrekken op uitwisseling of stage zal dus land per land, instelling per instelling en de facto bijna student per student gebeuren. Elke faculteit/opleiding kan ook beslissing om voor haar studenten gezamenlijk nemen om de uitwisselingen niet te laten doorgaan.

Wanneer weet ik of ik mag vertrekken op uitwisseling?

Studenten met een uitwisseling voor studie, kregen begin november bericht dat hun mobiliteit niet kan plaatsvinden.

Voor (klinische) stage en onderzoek wordt de situatie elke maand bekeken en krijg je ten laatste de eerste maandag van de maand voorafgaand aan je vertrek een bericht of je uitwisseling kan plaatsvinden (bv. op maandag 1 maart 2021 wordt de beslissing genomen voor alle vertrekken in de maand april). Daarbij wordt steeds uitgegaan van de afreisdatum die vermeld staat in Oasis. Een eerste stap is uiteraard de facultaire goedkeuring die je voorwaardelijk kreeg/krijgt als student via je uitwisselingsaanvraag in OASIS.

Is de toelating definitief?

De toelating kan steeds worden ingetrokken tot de dag van vertrek als de omstandigheden nog wijzigen (vb. reisadviezen). De faculteit zal samen met jou op zoek gaan naar een oplossing voor jouw specifieke situatie.

Is de weigering definitief?

Ja. Later vertrekken is geen optie en de beslissing is definitief.

Wat als de situatie (vb. kleurcode van het land) wijzigt op het moment dat ik er al verblijf of als de gastinstelling/stageplaats enkel nog een online/telewerk aanbod heeft?

De faculteit en de UGent zal je verblijf en de situatie in je gastlandland/regio/stad samen met jou nauw opvolgen. Uiteraard kun je steeds beroep doen op advies en hulp van de UGent.

De Universiteit Gent heeft steeds het recht omwille van uitzonderlijke studenten die zich in het buitenland bevinden verplicht te laten terugkeren.

Kan ik al praktische zaken regelen zoals huisvesting, transport, ...?

We raden je af om voor de formele toelating vooralsnog geen uitgaven te doen voor je transport, accommodatie... Je eventuele beurs wordt immers pas gegarandeerd op het moment dat je groen licht krijgt om te vertrekken. Kosten die gemaakt worden in de periode voorafgaand aan deze toelating komen niet in aanmerking voor mogelijke vergoeding bij annulatie van de uitwisseling

Wat moet ik doen om mijn uitwisseling zo veilig mogelijk te houden?

Elk land beslist zelf over de maatregelen om de coronapandemie te bestrijden. Het is van belang om naast de maatregelen die je in België en aan de UGent gewoon bent, ook de lokale maatregelen en de regels van je gastinstelling te volgen. Informeer je vooraf hierover via o.m. de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Hier vind je ook informatie over mogelijke verplichtingen inzake testing en quarantaine. Hou hiermee rekening en vertrek eventueel al vroeger.

Bij vragen hierover mag je steeds contacteren. 

 

Hanne en Nina"Op Erasmus gaan", welke student heeft er nog niet van gehoord?

Erasmus is echter niet de enige mogelijkheid voor wie tijdens de studies een buitenlandse ervaring wil opdoen.

Meer info: Naar het buitenland tijdens je studies