Coronatesting, quarantaine en positieve COVID-19-test

Ik voel me ziek. Wat moet ik doen?

Wanneer je je ziek voelt, dan isoleer je je thuis of op je kot en neem je telefonisch contact op met je huisarts of de UGent-studentenartsen.

Symptomen zijn kortademigheid, hoest, pijn op de borst en gewijzigde smaak- of geurzin. Ook combinaties van koorts, spierpijn, neusloop, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of waterige diarree kunnen door COVID-19 veroorzaakt worden.

Waar kan ik me laten testen?

UGent-studenten kunnen zich in het UZ Gent laten testen op COVID-19.

Belangrijk: Je moet online een afspraak boeken voor een COVID-test. Langskomen zonder afspraak kan niet langer.

  • Je hebt een CTPC-code (corona test prescription code) of activatiecode van de overheid (die krijg je via sms, via de huisarts of via de corona-app): boek de afspraak rechtstreeks via het afsprakenplatform van de overheid
  • Je hebt geen CTPC-code of activatiecode: boek via mijn.uzgent.be

Lukt het niet via deze weg, dan kan je ook een afspraak maken via de huisarts of bellen naar 09 332 12 30. 

De test is gratis voor UGent-studenten die volgens contacttracers van de UGent of van de overheid een hoogrisicocontact hebben gehad, terugkeren uit een rode zone in het buitenland, een test nodig hebben voor een opname of procedure in het ziekenhuis, of COVID-19-symptomen hebben. Studenten zonder geldige Belgische ziekteverzekering betalen het bedrag van de labo-analyse (€ 47,18) bij de consultatie zelf maar kunnen dit via de eigen ziekteverzekering terugkrijgen.

Andere studenten die vermoeden dat ze een risico op een COVID-19-besmetting hebben gelopen, kunnen zich op eigen initiatief in het UZ Gent laten testen. In dat geval wordt de kost (47,18 euro) niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Actuele informatie over wie wanneer getest moet/mag worden kan je vinden via de officiële site van de overheid (https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/).

Info over het testcentrum van het UZ Gent vind je hier: https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Spoedgevallendienst/Paginas/covid-19-testcentrum.aspx

Wat doe ik als ik positief COVID-19-besmet bent?

Indien je bevestiging krijgt dat je positief test op COVID-19 zal je de instructies van jouw behandelend arts moeten volgen. Je moet geen bijzonder statuut aanvragen, je kan de normale procedure volgen die voorzien is voor ziekte of overmacht. Je vindt alle informatie op de pagina: Wat moet ik doen bij ziekte of overmacht?

Ben je als UGent-student positief getest op Covid-19, stuur dan meteen een mail met je naam, studentenkaartnummer, opleiding en een telefoonnummer waarop we je vlot kunnen bereiken naar contacttracing@ugent.be. In overleg met jou brengen we je contacten in kaart, zodat we hen in alle discretie de nodige informatie kunnen bezorgen over het risico op besmetting en over de noodzaak tot quarantaine, en zodat we snel eventuele bijkomende maatregelen kunnen treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De contact tracing vanwege de overheid zal eveneens opgestart worden: wij vragen jou daaraan voluit mee te werken, dit voor contacten die je buiten de UGent context had.

De medewerkers van de UGent gaan met deze informatie om met de bijhorende deontologische regels en respect voor jouw privacy.

Wat als iemand van mijn vrienden, kotgenoten, medestudenten, huisgenoten….besmet is geraakt?

Vraag telefonisch advies bij je huisarts of de studentenarts. Hou je gezondheid goed in het oog. Mogelijks had je met hem/haar een hoog-risicocontact en zal je gecontacteerd worden met informatie over eventuele quarantaine.

Wanneer moet ik in quarantaine?

Je moet in quarantaine:

  • zodra je je ziek voelt, maar nog geen positieve coronatest hebt afgelegd
  • wanneer je een hoogrisicocontact had met een persoon die corona heeft (je was langer dan 15 minuten bij elkaar op minder dan 1,5 meter afstand en zonder allebei correct een mondmasker te dragen)
  • wanneer je langer dan 48 uur in het buitenland was in een rode zone. Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/.
  • als je na het invullen van het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) een sms krijgt zie www.diplomatie.be.

Wat moet ik doen bij quarantaine ?

Je vindt alle richtlijnen op https://www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/#quarantaine

Indien er in de quarantaineperiode verplichte on campus onderwijsactiviteiten zijn, kan je een bijzonder statuut aanvragen. Vraag hiervoor een quarantaine attest of afwezigheidsattest aan jouw arts. Je kan ook een verklaring op eer indienen maar dit geldt niet voor examens en evaluaties.

Indien je in de quarantaineperiode examens moet afleggen kan je een bijzonder statuut  aanvragen. Vraag hiervoor een quarantaine attest of afwezigheidsattest aan jouw arts. Met dit bijzonder statuut is een online examen tijdens de quarantaineperiode mogelijk, indien de lesgever hiermee akkoord gaat.  Als een online examen niet mogelijk is dan kan je deelnemen aan het inhaalexamen binnen de examenperiode. 

Heb je nood aan bemiddeling hierbij of vragen hierover, neem dan contact op met de facultaire of institutionele ombudspersoon.

Uitzondering: Studenten die terugkeren uit een rode zone na een verblijf van meer dan 48u, mogen de opgelegde quarantaine onderbreken voor het afleggen van hun examens (en uiteraard alleen daarvoor). Meer info op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-30-12/. Om bij eventuele controles vanwege de overheid te kunnen aantonen dat onder deze uitzondering valt, neem je best je studentenkaart én een afdruk van je examenrooster mee wanneer je naar een examen vertrekt.