Academiejaar 2020-2021: Coronarichtlijnen voor studenten

Het academiejaar 2020-2021 ziet er anders uit dan andere jaren. Toch willen we zoveel mogelijk lessen en studieactiviteiten on campus organiseren. Om dat zo normaal mogelijk te laten verlopen, zijn er een aantal maatregelen, zowel binnen de gebouwen van de UGent als daarbuiten. We zetten voor jou nog even alles op een rijtje.

Lessen in tijden van coronaVoorkom besmetting

In elke ruimte laten we minder studenten toe dan voor corona. Daarom werd ook gezorgd voor extra locaties zoals Flanders Expo, de Ghelamco Arena en het Urbis-complex. Op alle locaties gelden dezelfde regels.

Handen wassen

Aan elke ingang van een UGent-gebouw vind je handgelstations. Ook aan de ingang van specifieke locaties zoals bibliotheken vind je er. Ontsmet je handen telkens als je een gebouw of zo'n locatie betreedt en verlaat.

Mondmasker

Iedereen is in de gebouwen van de UGent verplicht om een mondmasker te dragen. Zorg daarom dat je altijd je eigen mondmasker op zak hebt als je naar de les vertrekt.

Als je een leslokaal betreedt, draag je een mondmasker. In code oranje moet het mondmasker ook tijdens de les gedragen worden als je les volgt in een auditorium bij bezettingsgraad 1 op 5, in kleinere groepen met een bezettingsgraad 1 op 2 of tijdens een practicum of labo. De afstand tussen de studenten is dan ongeveer 1 meter wat het noodzakelijk maakt dat iedereen mondmaskers draagt om de kans op besmetting te minimaliseren. Enkel indien je neerzit op een vaste plek in een kleine groep, in een werk- of studieplek, of in een Study-OO en 1,5 meter tussen alle studenten gegarandeerd is, hoef je het mondmasker niet op te houden. Van zodra je recht staat en rond loopt in het lokaal is het mondmasker opnieuw noodzakelijk.
Enkel op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat contacten tussen studenten een laag risico op besmetting hebben.

Lesgevers die minstens 2 meter afstand houden van de eerste rij studenten kunnen tijdens de les hun mondmasker afdoen. Als ze het lokaal verlaten of tussen de studenten wandelen en ze daardoor geen 1,5m afstand houden, moeten ze hun mondmasker dragen.

In ieder lokaal hangen veiligheidsmaatregelen, die je bij twijfel kunt raadplegen.

In Gent is een mondmasker verplicht in het centrum en in de drukke studentenbuurten. Ben je niet zeker of jouw straat daarbij hoort? Check het plannetje van Stad Gent. Ook in bepaalde delen van Merelbeke en Kortrijk moet je een mondmasker dragen. Let op! Check de lokale richtlijnen regelmatig, want ze kunnen snel veranderen.

Afstand houden

Als je geen 1,5 meter afstand kan houden, moet je een mondmasker dragen. Physical distancing is overal de norm, zowel in de gebouwen van de UGent als erbuiten, zoals de fietsenstallingen of parkeerplaatsen.

Als je voor of na de les met je medestudenten wil babbelen, probeer dan minstens op 1 meter van elkaar te staan, altijd het mondmasker op te houden, en geen fysiek contact te maken. Enkel als je op 1,5 meter van elkaar zit, mag je het mondmasker uit laten.
Probeer deze richtlijnen ook te volgen in sociale activiteiten buiten de UGent gebouwen, of als je samen iets eet. Ze geven jou en je vrienden de beste garanties om niet besmet te geraken.

Kom vooral stipt op tijd en ook niet te vroeg naar je les. Dan kan je rustig de route naar je lokaal afleggen en alle veiligheidsinstructies opvolgen.

Ventilatie leslokalen

Het ventileren van lokalen is een belangrijke factor in het voorkomen van besmetting. Na elke les moet het lokaal verlucht worden. Bij elke leslocatie hangen de veiligheidsmaatregelen uit. Lees ze goed vooraleer je het lokaal binnenkomt en pas de richtlijnen strikt toe.

In ieder lokaal hangt uit wat de maximale duur van de les is en hoelang er nodig is om het lokaal te ventileren:

  • Lokalen met een minder goed ventilatiesysteem krijgen 1 ster. In deze lokalen duurt een les maximaal 1 uur. Daarna volgt een ventilatietijd van 30 minuten. In deze lokalen moeten alle ramen en deuren tijdens de ventilatietijd open gezet worden.
  • Lokalen met een beter ventilatiesysteem krijgen 2 sterren. Een les in zo'n lokaal duurt maximaal 2u30. Daarna volgt 30 minuten ventilatietijd.
  • Lokalen die niet goed verlucht kunnen worden, worden niet gebruikt.
  • Houd er rekening mee dat de lokalen tijdens de winterperiode erg koud kunnen zijn. Een extra trui of dikke jas is op koude dagen aangewezen.

Schoonmaak

Alle lokalen worden dagelijks gereinigd. Voor PC-klassen gelden specifieke ontsmettingsregels: alle studenten ontsmetten de PC waaraan ze werken voor én na gebruik.

Ziekte

Blijf thuis als je je ziek voelt. Consulteer telefonisch een arts.

Hou vol, deze maatregelen zijn belangrijk voor iedereen en zijn een onderdeel van de aan de Universiteit Gent van toepassing zijnde principeverklaringen en reglementen.