Academiejaar 2020-2021: Internationalisering

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook belangrijk in academiejaar 2020-21. Wanneer mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten.

Daarnaast zetten faculteiten, opleidingen en lesgevers tijdens het academiejaar 2020-21 nog meer in op alternatieve vormen van internationalisering van hun onderwijs.  Op die manier willen we alle UGent-studenten kansen blijven bieden om internationale en interculturele competenties te verwerven. Dit zal vooral gebeuren via meer internationalisation@home-initiatieven, i.h.b. door online samenwerking met diverse buitenlandse partners van de UGent (van het openstellen/delen van elkaars aanbod tot het opzetten van gezamenlijke online onderwijsactiviteiten).

Zal ik op Erasmus kunnen naar het buitenland?

Wanneer je een goedgekeurde uitwisselingsaanvraag hebt, word je op de hoogte gebracht of je mobiliteit nog mogelijk is, want in dat geval willen we dit graag mogelijk maken.

Soms is mobiliteit echter niet mogelijk omdat er beperkingen worden opgelegd door andere landen of universiteiten. Een toelating om te vertrekken op uitwisseling of stage zal dus land per land, instelling per instelling en de facto bijna student per student gebeuren. Studenten met een uitwisseling voor studie in het eerste semester kregen daarover al nieuws. Studenten met een uitwisseling voor studie in het tweede semester zullen begin december bericht krijgen of hun uitwisseling kan plaatsvinden. Voor (klinische) stage en onderzoek wordt de situatie elke maand bekeken en krijg je ten laatste de eerste maandag van de maand voorafgaand aan je vertrek een bericht of je uitwisseling kan plaatsvinden (bv. op maandag 1 maart 2021 wordt de beslissing genomen voor alle vertrekken in de maand april).

Daarnaast zullen opleidingen volgend academiejaar ook inzetten op alternatieve vormen van internationalisering van hun onderwijs, bv. via zogenaamde “virtuele mobiliteit”. Je kan dan online een of meerdere vakken volgen van onze buitenlandse partneruniversiteiten. Op die manier willen we jou kansen blijven bieden om internationale en interculturele competenties te verwerven.

Hanne en Nina"Op Erasmus gaan", welke student heeft er nog niet van gehoord? Erasmus is echter niet de enige mogelijkheid voor wie tijdens de studies een buitenlandse ervaring wil opdoen.

Meer info: Naar het buitenland tijdens je studies