Academiejaar 2020-2021: wegwijs in een uitzonderlijke start aan de UGent

UGent on/offEnglish version

Soms online, soms offline. Soms on campus, soms off campus. Maar vooral: altijd verbonden.

Samen pakken we deze moeilijke periode aan. Hou vol, voor een GESLAAGD academiejaar!

De UGent maakte specifieke onderwijskeuzes zodat het academiejaar vlot en veilig kan verlopen. We zijn voorbereid en we kunnen indien nodig snel en flexibel schakelen.

De onderwijsactiviteiten aan de UGent starten volgens de modaliteiten van code oranje. Vanaf 26/10/2020 gaat de UGent over naar code rood.

  

Onderwijs in academiejaar 2020-2021

Kleurcodes

De UGent doet er alles aan om je veiligheid on campus maximaal te garanderen. We volgen daarbij de pandemiematrix van de Vlaamse overheid, De matrix werkt met verschillende pandemieniveaus (groen, geel, oranje, rood). Aan de vier pandemieniveaus worden concrete veiligheidsmaatregelen voor on campus onderwijsactiviteiten gekoppeld, waarbij in het bijzonder de lokaalbezetting, -ventilatie en mondmaskerplicht belangrijke aspecten vormen, naast de algemeen geldende maatregelen, om het onderwijs zo vlot en veilig mogelijk te laten plaatsvinden.

Vanaf 26 oktober 2020 gaat de UGent over naar code rood.

 

Blend@UGent

In 2020-21 zetten we aan de UGent volledig in op blended onderwijs via Blend@UGent: een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van online onderwijs met on campus-onderwijs. Als student ga je daarbij actief aan de slag met de leerinhouden, zowel individueel, als in interactie met elkaar en met de lesgevers.

Per opleiding hebben alle lesgevers samen gekeken hoe een optimale mix van on campus en online onderwijs kan gerealiseerd worden op basis van de huidige richtlijnen voor de veiligheid. Naar aanleiding van wijzigingen in deze richtlijnen is een flexibele aanpassing van de verhouding on campus/online in de loop van het academiejaar mogelijk. Dit kan zowel leiden tot meer on campus mogelijkheden als tot de noodzaak voor meer online onderwijs.
We zetten verschillende digitale tools in voor dit blended onderwijs.

 

Study-OOs voor nieuwe studenten

Wie voor het eerst aan de UGent komt studeren krijgt onze extra aandacht en zorg. Studenten in het eerste bachelorjaar zullen ingedeeld worden in kleinere studiegroepen. Elke studiegroep krijgt een eigen StudyCoach: een persoonlijke begeleider en mentor die studenten op weg helpt met al hun vragen.

Voor de opleidingen met weinig practica voorziet de UGent voor deze studiegroepen een vaste studieplek, de Study-OO (Study Online On Campus). Hier kunnen de studenten uit het eerste bachelorjaar samen online interactieve lessen volgen, en samenwerken aan opdrachten, oefeningen, en voorbereidingen. Ze krijgen daar ook coaching en in sommige groepen ook practica of oefeningen.

Extra werk- en studieplekken

Onze belangrijkste doelen in de organisatie van het onderwijs dit academiejaar zijn het vormen van een community, het bevorderen van interactie en sociaal contact tussen jullie als studenten en het bieden van structuur.

Om dit te realiseren, zetten we maximaal alle beschikbare ruimtes aan de UGent in die als werk- en studieplekken zullen dienen. Op die manier breiden we de capaciteit uit, waardoor je toch zoveel mogelijk on campus aanwezig kan zijn met inachtneming van de afstandsregels.

Ook alle faculteitsbibliotheken en de Boekentoren zijn opnieuw open.

Meer info: Extra werk- en studieplekken

Je zal een laptop nodig hebben

Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk. Studenten die deze opleidingen volgen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De UGent biedt je verschillende mogelijkheden van studiefinanciering via de Sociale Dienst. Neem zeker even de tijd om deze mogelijkheden te bekijken.

Overweeg je een nieuwe laptop aan te kopen aan de UGent? Op deze pagina vind je alvast een aantal richtlijnen en tips: Bring Your Own Device 

 

Internationalisering, ook in 2020-2021

Internationalisering blijft als strategische onderwijsdoelstelling ook belangrijk in academiejaar 2020-21. Wanneer mobiliteit kan, wordt dit gefaciliteerd voor UGent-studenten en buitenlandse studenten.

Meer info: Op Erasmus gaan

Coronarichtlijnen voor studenten - ziekte en besmetting

Hou vol! Zodat je samen met je vrienden de les on campus kan blijven volgen, zodat het studentenleven terug tot volle bloei kan komen, zodat die stage dit jaar echt kan doorgaan zoals gepland.

Samen voor een coronaproof academiejaar!

Voorkom besmetting

Studentenleven

Zal er een studentenleven zijn? We willen het studentenleven kansen geven in overleg met de studentenorganisaties en onze studentenvoorzieningen. 

Resto UGentStudentenrestaurants 

Vanaf 7 september openden enkele restaurants opnieuw de deuren. Een afgeslankt aanbod zal als take-away aangeboden worden. De verbruikszalen blijven gesloten voor de klanten en worden het eerste semester gebruikt als werk- en studieplekken. Betalen kan enkel cashless. Dit kan bij voorkeur met je UGent-kaart; via epurse kan je veilig en snel geld opladen. Nieuw is ook dat je een bestelling kan ingeven via een online bestelformulier met afhaling de dag zelf op een zelf gekozen afhaalmoment en -plaats.

Meer info en updates: Studentenrestaurants

 

Kamer in home AstridStudentenhomes

De UGent-homes zijn allemaal open.

Eén verdieping (met gedeeld sanitair en keuken) wordt één bubbel. In die bubbel mag je overal zonder mondmasker rondlopen en mogen gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd worden. Grotere activiteiten voor de hele home mogen niet. Daarnaast worden ook afspraken gemaakt in verband met gebruik van de gemeenschappelijke delen van de homes en zijn de regels voor bezoek verstrengd: bezoekers moeten op je kamer blijven. 

Meer info en updates: Studentenhome of op kot  

 

Zwemmen in het GUSBSportaanbod

Het GUSB en het universitaire zwembad zijn open. Het is verplicht om een mondmasker te dragen in de gemeenschappelijke ruimtes (inkomhal, trappen, gangen,...)

  • Het zwembad is open tijdens de normale openingsuren, reserveren is niet mogelijk.
  • De sportzalen en tennisterreinen zijn op weekdagen toegankelijk na de opleidingsgerelateerde activiteiten. In het weekend gelden de normale openingsuren. Reserveren blijft noodzakelijk voor het gebruik van de sportzalen.

Meer info en updates: Sportaanbod 

 

StudentenlevenStudentenverenigingen en -activiteiten 

De UGent is niet blind voor wat zich buiten de universiteitsmuren afspeelt. We bereiden daarom in goede verstandhouding samen met stad, politiediensten en studentenverenigingen het komende academiejaar voor. Want er zal een studentenleven zijn, hoewel anders en beperkter. Nee, voorlopig zijn fuiven, cantussen en dopen niet mogelijk, maar wat binnen de maatregelen kan, willen we ook ondersteunen. Zo hebben we een commissie voor studentenactiviteiten opgericht, die aanvragen voor het organiseren van specifieke activiteiten door kringen en andere erkende studentenverenigingen zal evalueren en goed- of afkeuren.

Meer info en updates: Studentenverenigingen en -activiteiten

 

Afstand brengt ons dichter bij mekanderGent en Kortrijk

Als student aan de UGent ben je ook student in stad Gent en/of Kortrijk waar maatregelen gelden die je als student moet opvolgen.

Ondersteuning

Studiefinanciering

De UGent biedt je verschillende mogelijkheden van studiefinanciering. Afhankelijk van je situatie kan dit gaan van renteloze leningen op korte of lange termijn tot financiële toelagen die je niet moet terug betalen. Ook voorschotten op je studietoelage van de Vlaamse Overheid en op beurzen voor internationale uitwisselingsprogramma’s zijn mogelijk.

Bekijk de mogelijkheden voor studiefinanciering bij de Sociale Dienst.

Studentenjobs

Wil je werken als jobstudent om je studies, je levensonderhoud of eens een extraatje te betalen? Schrijf je dan in bij onze Jobdienst. Bekijk ondertussen ook eens wat je rechten en plichten zijn als jobstudent, dan ga je gewapend de arbeidsmarkt op!

Wel in je vel aan de UGent

Als student is het niet alle dagen feest: soms heb je veel aan je hoofd of is het moeilijk je weg te zoeken. Weet dat je voor élke kwestie - hoe klein of 'onschuldig' ze ook lijkt – wel ergens terechtkan! Blijf er dus niet alleen mee zitten. 

Praktische info voor een vlotte start

Onderstaande pagina's zijn betrouwbare bronnen van informatie over alle aspecten van je studentenleven, ongeacht de coronamaatregelen.

Vragen? Opmerkingen?

  • Heb je nog vragen ?
    , dan kijken we of we jouw vraag kunnen toevoegen.

  • Voor alle specifieke vragen over jouw opleiding kan je terecht bij de studentenvertegenwoordigers. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen, onduidelijkheden, opmerkingen of dingen die mis lopen.

    In deze lijst vind je per opleiding de voorzitter van de opleidingscommissie (een prof) en ook de studentenvertegenwoordigers van vorig academiejaar. De lijst zal geactualiseerd worden van zodra de nieuwe studentenvertegenwoordigers aangeduid zijn.

Samen #UGent

We gaan dit academiejaar voor gedeelde uitdagingen waarin alle UGent'ers, studenten en personeel, het verschil maken.