Welkom aan de UGent!

English version

Praktische info voor een vlotte start

Hoe zal academiejaar 2020-2021 verlopen? De UGent wil in 2020-21 zoveel mogelijk studenten ON CAMPUS les laten volgen.

Alle info over introductiemomenten, boekenverkoop, voorbereiding, auditoria en leslokalen, etc. vind je terug bij jouw faculteit:

UGent-mail

Je UGent-account geeft toegang tot je UGent mailbox. Alle e-mails van de UGent (berichten van professoren, je faculteit, financiële berichten enz.) worden naar je persoonlijke UGent e-mailadres gestuurd. Check dus regelmatig je mailbox!

Wifi

Selecteer het Eduroam netwerk bij je Wifi-instellingen en vul 'loginnaam@ugent.be" (of je UGent e-mailadres) en je UGent wachtwoord in. Accepteer daarna het certificaat.

Laptop

Je zal een laptop nodig hebben voor het onderwijs aan de Universiteit Gent in academiejaar 2020-21. Voor de meeste opleidingen is een goed werkende basislaptop voldoende. Voor sommige opleidingen is een meer geavanceerd model noodzakelijk. Studenten uit deze opleidingen worden hiervan op de hoogte gebracht.

Lesrooster

 • De academische kalender geeft een overzicht van alle belangrijke data
 • Algemene lesroosters staan in de Studiegids. Kies je opleiding en klik rechts bovenaan op ‘Lesrooster 1ste semester’ of ‘Lesrooster 2de semester’

 • Je individuele lesrooster kan je raadplegen via Mijn Kalender in Oasis

Attesten

Je kan een aantal attesten zelf downloaden of via je studentenadministratie verkrijgen.

Ufora - online leeromgeving

Hier vind je informatie en studiemateriaal met betrekking tot je opleiding en kan je met lesgevers en je medestudenten communiceren.

Oasis - administratieve omgeving

Hier staan je administratieve gegevens verzameld. Log in met je UGent-account en wachtwoord. Je kan er:

 • je vakkenpakket (=curriculum) zien en goedkeuren (handleiding goedkeuren curriculum)
 • je persoonlijke lesrooster bekijken
 • een aantal attesten downloaden (inschrijvingsbewijs, attest voor NMBS)
 • Je kotadres controleren en aanpassen. Zorg ervoor dat je kotadres steeds up-to-date is, zodat de UGent je in geval van nood kan bereiken.
 •  Ga naar Oasis
! Heb jij 'SIMON zegt' al ingevuld? Ga naar Oasis en klik door via de melding over 'SIMON zegt' op je startscherm.

Studeren aan de UGent

Bijzonder statuut

Soms zijn individuele aanpassingen mogelijk die je studie ondersteunen. In geval van een functiebeperking, erkende topsport, kunstbeoefening, anderstaligheid, mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan van de UGent, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden of student-ondernemerschap kan je een bijzonder statuut aanvragen.

Leerkrediet en studievoortgang

De Vlaamse overheid en de UGent checken of je voldoende vordering maakt in je opleiding (= studievoortgang).

 • De overheid bewaakt dit via het systeem van leerkrediet
 • De UGent volgt je studievoortgang op en neemt maatregelen mocht je te veel vertraging oplopen tijdens je studie

Studeren en plannen

 • Studeren van grote pakketten leerstof vraagt een efficiënte studieaanpak
 • Wil je begeleiding van een ouderejaarsstudent uit je opleiding? Vraag een mentor aan.

 • Je kan gebruik maken van studiebegeleiding en advies, individueel of in groep.
 • In elke universitaire bacheloropleiding wordt een goede beheersing van academisch Nederlands verwacht. Als je problemen ondervindt om dat specifieke taalgebruik onder de knie te krijgen, kan je beroep doen op taalondersteuningsinitiatieven.

Evaluatie en examens

In de studiefiche van elk opleidingsonderdeel staat info over evaluatie- en examenvormen. Je cijfer voor een opleidingsonderdeel kan een combinatie zijn van een examen en vb. een groepswerk of tussentijdse proef. Hierover krijg je meer uitleg tijdens de eerste les.

Examens vinden vnl. aan het eind van een semester of een academiejaar plaats. In de kalender zijn drie examenperiodes vastgelegd.

Zit je met vragen?

Algemene informatie

Opleidingsgebonden en praktische informatie

Begeleiding en advies

Je kan voor élke kwestie - hoe klein of ‘onschuldig’ ze ook lijkt – wel ergens terecht aan de UGent. Blijf er dus niet alleen mee zitten!

Meer dan studeren

Studiegeld

 • Lees meer over de facturatie. Wijzigt in de loop van het academiejaar je beursstatus? Dan zal ook de verrekening van je factuur wijzigen.
 • Je kan de stand van je studiegeld raadplegen op Oasis.

Ziekte en gezondheid

 • Ziekte of andere vormen van overmacht kunnen zorgen dat je een tijdje afwezig bent. Informeer je goed zodat je weet wat je moet ondernemen.
 • Nood aan een babbel? Langsgaan bij een studentenarts? Voor elk probleem kan je ergens terecht: Wel in je vel aan de UGent.

Financiële ondersteuning en verzekering

Als student heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Deze ontvang je in de loop van het academiejaar. Om de hoge kosten aan de start van het academiejaar te dekken kan je een voorschot vragen aan de Sociale Dienst.

Vrije tijd

Gent is een bruisende stad. Ook dit jaar is er altijd ergens wel wat te doen. Verken het aanbod!