UGent TechTransfer beheert de intellectuele eigendom van de universiteit, zet deze om in spin-off-bedrijven en licenties, en ondersteunt de onderzoeksgemeenschap van de UGent in het creëren van samenwerkingsverbanden met de industrie.

In de kijker

Lab notebook 04-09-2017

Labo notebooks

Laboratorium notebooks zijn bruikbare instrumenten om te rapporteren en kunnen gelden als bewijsstuk bij discussie over de eigendom van bepaalde onderzoeksresultaten.

Lees meer