Baekeland and innovation mandates: great result for Ghent University

(14-07-2017) The allocation of Baekeland and Innovation mandates have been announced.

Ghent University has achieved an excellent result in the latest round of Baekeland and Innovation Mandates. 12 of the 16 awarded Baekeland mandates are being executed at Ghent University. The 3 innovation mandates submitted by Ghent University were also fully awarded.
The awarded sholarships are situated in the following research areas: materials, ICT, environmental technology, processes, bio, pharma and the healthcare sector.

Baekeland mandates are doctoral programs in collaboration with companies who want to perform research in a strategically important theme. Innovation mandates are projects on postdoc level where a technology is being transferred to a Flemish company.

The next deadline for submission of mandates is 4 September 2017.
UGent provides guidance and support in requesting and defending these mandates.

--- 

Universiteit Gent behaalde een uitstekend resultaat bij deze ronde van Baekeland- en Innovatiemandaten. 12 van de 16 toegekende Baekelandmandaten worden aan de UGent uitgevoerd. Ook de 3 innovatiemandaten die UGent indiende, werden volledig toegekend. 

De toegekende mandaten omvatten de volgende onderzoeksdomein: materialen, ICT, milieutechnologie, processen, bio, farma en de zorgsector.

Baekelandmandaten zijn doctoraten die door bedrijven worden aangevraagd op een voor hen belangrijk strategisch domein.
Innovatiemandaten zijn projecten op postdoc-niveau waarbij een technologie getransfereerd wordt naar een Vlaams bedrijf.

De volgende deadline voor indiening voor mandaten is 4 september 2017.
UGent biedt begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen en verdedigen van deze mandaten.