Ondersteuning voor academici

Intellectuele Eigendom

Het IP & Licensing team van UGent TechTransfer helpt mee bepalen of een innovatieve vinding kan worden beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Hierbij denken we in de eerste plaats aan een octrooirecht.

Juridische ondersteuning

UGent TechTransfer biedt juridische bijstand voor het opstellen en onderhandelen van contracten die onderzoek en onderzoeksdiensten omvatten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek aan de UGent.

Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)

Het Industrieel Onderzoeksfonds beheert de fondsen voor valorisatiegericht onderzoek aan de UGent en de geassocieerde hogescholen. Het fonds wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Ondernemen aan UGent

Wil je jouw idee of technologie naar de markt brengen? Droom je van jouw eigen zaak? Durf Ondernemen (DO!) en UGent TechTransfer helpen je verder.

TT- & KT-skills opleidingen

Het educatief programma van UGent TechTransfer is speciaal ontwikkeld voor onderzoekers van de UGent met minimum 3 jaar onderzoekservaring uit alle faculteiten (alfa, bèta, gamma). Het doel is kennis en vaardigheden te verwerven inzake het commercialiseren van onderzoeksresultaten.

VLAIO

UGent TechTransfer biedt advies over de verschillende financieringsprogramma's van het Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap (VLAIO). Wij bieden tevens ondersteuning tijdens de aanvraagprocedure en na toekenning van uw project.

Labo notebooks

Onderzoekers van de UGent kunnen hun labo notebook gratis verkrijgen. Wij voorzien één labo notebook per onderzoeksproject.

Europese financiering

Het EU-team biedt uitgebreid advies en ondersteuning met betrekking tot Horizon Europe en andere Europese en internationale O&I-financieringsprogramma's.