Industrieel Onderzoeksfonds (IOF)

IOF business development-centra

Het Industrial Liaison Network netwerk bestaat uit een 20-tal business development-centra die complementaire onderzoeksafdelingen per toepassingsgebied of expertisedomein bundelen.

Industrial Liaison Network at Ghent University 2018

IOF projectaanvragen kunnen doorlopend worden ingediend door alle AUGent-onderzoekers met innovatieve projectideeën. Elk kalenderjaar worden 4 indiendata vastgelegd. Dit laat ons toe om de evaluatie van de aanvragen te bundelen.

IOF projectfinanciering kan aangevraagd worden voor cruciale fases in het ontwikkelingsproces van valorisatie-georiënteerde projecten, teneinde steun te bieden aan onderzoeksresultaten/technologie met duidelijk waarde-toevoegend potentieel.

Infographic IOF project funding

IOF-raad

De IOF-raad bestaat uit expert-leden van UGent, de geassocieerde hogescholen en uit de industrie. De IOF-raad verstrekt adviezen over de toekenning van financiële middelen voor strategisch onderzoek met een economische finaliteit. 

 Contact: 09/264.99.51 -