Industrial Liaison Netwerk

Het Industrial Liaison Network biedt een ondersteunend kader voor samenwerking tussen de Universiteit Gent en de industrie. Het netwerk bestaat uit een aantal business development centra die complementaire onderzoeksafdelingen per toepassingsgebied of expertisedomein bundelen.

Elk centrum is verantwoordelijk voor de overdracht van technologie binnen zijn competentiegebied. Een centrum wordt geleid door een business development manager die als directe contactpersoon fungeert met de industrie, of het nu gaat om onderzoek, diensten, onderzoekssamenwerking of licenties.

Nieuwe business development centers worden gecreëerd na een oproepingsprocedure en goedkeuring door de IOF-raad.

Industrial Liaison Network at Ghent University 2018