Oproep voor IOF-valorisatieconsortia en business developers

Het Industrieel Onderzoeksfonds lanceert een oproep voor bijkomende IOF-valorisatieconsortia (Business Development centres) om in een tweede fase over te gaan tot de aanstelling van Business Developers.

Het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) heeft als doelstelling binnen de Associatie Universiteit Gent innovatie te stimuleren met het oog op commercialisatie.

In een eerste fase wordt gevraagd een intentieverklaring in te dienen met een samenvatting van het consortiumvoorstel. In een tweede fase worden de valorisatieconsortia geselecteerd op basis van een full proposal. In een derde fase zal een vacature voor Business Developer worden opengesteld.

 

 

Tijdslijn:

deadline intentieverklaringen 19/10/2017
werkgroep intentieverklaringen 25/10/2017
deadline consortiumaanvragen 24/11/2017
werkgroep consortiumaanvragen met mondelinge toelichting 04/12/2017
bekrachtiging advies door IOF-raad 19/12/2017
uitschrijven vacatures 01/01/2018