IOF-projectfinanciering

IOF-projectfinanciering kan aangevraagd worden voor cruciale fases in het ontwikkelingsproces van valorisatie-georiënteerde projecten, teneinde steun te bieden aan onderzoeksresultaten/technologie met duidelijk waarde-toevoegend potentieel.

Infographic IOF project funding

  • Een ConcepTT project omvat de exploratie van een innovatief concept, als een eerste stap naar het demonstreren van een technologische haalbaarheid of bestaande marktbehoefte. ConcepTT-projecten zijn ideaal voor die projecten die binnen een redelijk korte periode beperkte middelen nodig hebben.
  • StarTT-projecten vormen de overgang van traditionele financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek naar de toepassings-gerichte ontwikkeling van een valorisatieproject. Het is een flexibele module die gebruikt kan worden om het valorisatiespoor te identificeren en op te starten.
  • Advanced projecten bieden financiering voor de rijping van technologie of unieke kennis door technische en industriële proof-of-concept te leveren en te verhandelen.
  • Stepstone projecten worden bij voorkeur toegepast om spin-off georiënteerde projecten te laten incuberen. Het doel van deze middelen is de financieringskloof tussen industriële proof-of-concept en de oprichting van het spin-off bedrijf te dichten.