Juridische ondersteuning

Wij bieden juridische bijstand bij het opstellen en onderhandelen van contracten die onderzoeks- en onderzoeksdiensten omvatten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek gedaan aan de Universiteit Gent.

Meer info: of bel 09/264 30 30.

 

Vrijgeven van informatie - Overdracht van materialen 

 • Non-Disclosure Agreement (NDA)/ Confidential information Agreement (CDA)
 • Material Transfer Agreement (MTA)

Onderzoekssamenwerking - Dienstverlening

 • Onderzoeksovereenkomst met derden (industrie of academisch)
 • Dienstenovereenkomst met derden

Studenten & Doctorandi

 • Overeenkomst masterproef met derden
 • Verklaring van vertrouwelijkheid en overdracht van recht
 • Uitdagingen voor studenten vanuit bedrijven

Intellectuele eigendomsrechten

 • Licentie-overeenkomst
 • Transfer-overeenkomst

Andere juridische bijstand aan UGent

 • TechTransfer waakt niet over alle overeenkomsten en onderzoeksprojecten. Kijk hier op wie u een beroep kunt doen voor andere specifieke topics.

Regelgeving

 • Regelgeving i.v.m. valorisatie van onderzoeksresultaten aan UGent