Juridische ondersteuning

Wij bieden juridische bijstand bij het opstellen en onderhandelen van contracten die onderzoeks- en onderzoeksdiensten omvatten, de bescherming en exploitatie van knowhow en intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit onderzoek gedaan aan de Universiteit Gent.

Meer info:   of bel 09/264 30 30.

 

Vrijgeven van informatie - Overdracht van materialen 

  • Non-Disclosure Agreement (NDA)/ Confidential information Agreement (CDA)
  • Material Transfer Agreement (MTA)

Onderzoekssamenwerking - Dienstverlening

  • Onderzoeksovereenkomst met derden (industrie of academisch)
  • Dienstenovereenkomst met derden

Studenten

  • Overeenkomst masterproef met derden
  • Verklaring van vertrouwelijkheid en overdracht van recht

Intellectuele eigendomsrechten

  • Licentie-overeenkomst
  • Transfer-overeenkomst

Andere juridische bijstand aan UGent

  • TechTransfer waakt niet over alle overeenkomsten en onderzoeksprojecten. Kijk hier op wie u een beroep kunt doen voor andere specifieke topics.

Regelgeving

  • Regelgeving i.v.m. valorisatie van onderzoeksresultaten aan UGent