Het commercialiseren van intellectuele eigendom

Aandachtspunten bij het commercialiseren van intellectuele eigendom:

  • Type van contract: exclusieve of niet-exclusieve licentieovereenkomst of transferovereenkomst
  • Toepassingsgebied of territorium
  • Financiële return (bv. royalties, eenmalig bedrag, ...)
  • Minimale prestatie door de commerciële partner

Voor meer informatie over licentie- en transferovereenkomsten, contacteer het legal team via  of 09/264.30.30.