Vrijgeven van informatie en overdracht van materialen

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA of CDA)

CDAU wilt informatie ontvangen, verstrekken of uitwisselen, die geheim moet gehouden worden (bv. ter bescherming van een octrooiaanvraag, onderzoek vertrouwelijk houden, discussies met een industriële partner, ...): hiervoor is een geheimhoudingsovereenkomst nodig (Non-Disclosure Agreement of Confidential Disclosure Agreement) .

  • Als beide partijen vertrouwelijke informatie verstrekken: gebruik een Mutual Non-Disclosure Agreement . Vul het document nauwkeurig in, laat het ondertekenen door de tegenpartij en vervolgens door de UGent budgethouder. Stuur het origineel exemplaar terug naar TechTransfer. voor verdere afhandeling en ondertekening door de bevoegde vertegenwoordiger van UGent. 
  • In alle andere gevallen (bv. u of de tegenpartij wenst aanpassingen aan te brengen aan een Mutual Non-Disclosure Agreement, u heeft een eenzijdige NDA nodig, u ontvangt een ontwerp van de tegenpartij), of voor alle andere vragen kan u steeds terecht bij het legal team via  of 09/264.30.30.
Belangrijk: een NDA of CDA is slechts geldig mits ondertekening door de bevoegde UGent vertegenwoordiger (via TechTransfer).

Overdracht van materialen (MTA)

U wenst eigen materiaal over te dragen aan een derde partij voor onderzoeksdoeleinden: hiervoor is een Material Transfer Agreement nodig. 

  • Overdracht van eigen biologisch materiaal van UGent voor onderzoeksdoeleinden: gebruik een Material Transfer Agreement. Vul het document zorgvuldig in, laat het tekenen door de tegenpartij en vervolgens door de UGent budgethouder. Stuur het origineel exemplaar of een scan ervan terug naar TechTransfer voor verdere afhandeling en ondertekening door de bevoegde vertegenwoordiger van UGent.
  • In alle andere gevallen (bv. u of de tegenpartij wenst aanpassingen aan een MTA, u ontvangt een MTA van de tegenpartij, u wenst (non-) biologisch materiaal te ontvangen van een partij die geen eigen MTA template heeft, of u wenst niet-biologisch materiaal over te dragen), of voor alle andere vragen kan u steeds terecht bij het legal team via of 09/264.30.30.
Belangrijk: een MTA is slechts geldig mits ondertekening door de bevoegde UGent vertegenwoordiger (via TechTransfer).
Win veel tijd en wees de eerste om een NDA of MTA voor te leggen, in plaats van te wachten op een document van de tegenpartij.